“Çerkes Soykırımından daha önemli konular var”

Rus sosyolog Valeri Tişkov, Çerkeslerin soykırıma uğratılmadığını ve Çerkes Sorununun gereksiz yere şişirildiğini iddia etti.

Milliyetler politikası alanındaki çalışmalarıyla tanınan, antropolog ve sosyolog, Rusya Bilimler Akademisi Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü müdürü Valeri Tişkov ‘Rusya’da Çerkes Soykırımından daha acil meselelerin olduğunu’ söylüyor ve medyaya ‘Çerkes Sorununu şişirmeme’ tavsiyesinde bulunuyor. Tişkov bu ifadeleri, Natsionalni Aksent sitesinin “Kafkasya’daki savaşların üzerinden 150 yıl geçmiş olmasına rağmen neden hala Çerkes konusu tartışılıyor” sorusunu yanıtlarken kullandı.

Tişkov’a göre, Çarlık Rusya hiçbir zaman Çerkesleri yok etmek amacını taşımadı ve hatta Çerkeslerin önemli bölümü savaşlarda Rusya’nın yanında yer aldı.

Tişkov ayrıca, Rusya’nın ‘göçe neden olan faaliyetlerinin hukuki anlamda soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü yapılanların bir halkı yok etme amacı taşımadığını, yarı zorlama göçler organize ederek halkı itaat ettirmeyi amaçladığını’ ifade etti.

tiskov-valeri-kucukRus akademisyen Çerkeslerin anavatanlarına geri dönüşleri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Rusya Federasyonu’nun, iç işlerine müdahale eden sorumsuz, popülist politikacılar tarafından dillendirilen, göçmen nesiller için ‘tarihi adaletin’ gerçekleştirilmesi çağrılarını dikkate alması mümkün değil. Birincisi, Kafkasyalı göçmenler Orta Doğu’da kökleşti, sosyal ve kültürel olarak yerli topluluklara entegre oldu, anadilini yitirdi ve dedelerinin vatanına geri dönme isteğiyle yanıp tutuşmuyorlar. İkincisi, geçen bir buçuk asırda Kafkasya’da demografik dengeler ve sosyo-ekonomik durum ciddi şekilde değişti. Toplu göçler yoluyla yapılacak her türlü girişim bu dengeleri ciddi şekilde bozar, bölgesel sınırlar ve mülkiyet ilişkilerinin yeniden yorumlanması ise beraberinde ağır sonuçlara gebe yeni anlaşmazlıklar doğurur”.