Çerkes bilim adamları Çerkes ismini geri istiyorlar

Çerkes bilim adamları, Adigelerin tek bir millet olduklarını ve bu milletin de adının Çerkes olduğunu söylüyorlar.
Çerkes isminin kullanımının tarihsel olarak da doğru olduğunu söyleyen bilim adamları, Çerkes kelimesinin Adige, Kabardey ve Şapsığ kimliklerini de kapsamasını talep ediyorlar.

Filolog Madina Hakuaşeva ve tarihçi Naime Neflyaşeva’ya göre, ülkede nüfus sayımı yapılmadan önce Çerkesler ortak bir isimde karar kılmalı. Onlara göre Adige, Kabardey, Çerkes ve Şapsığ ayrımı SSCB döneminde uygulanan suni bir ayrım. Madina Hakuaşeva “…Çerkeslerin kim olduğunu araştıran insanlar bizim hatalarımızı tekrarlıyorlar, geçtiğimiz günlerde Çerkesçe-Kabardeyce sözlük dahi yayınlandı. Rusça-Çerkesçe sözlük olur ama Çerkesçe-Kabardeyce sözlüğü anlamak mümkün değil…” dedi. Kimliğin tarihsel kapsamına dönmesinin kafi olduğunu söyleyen Hakuaşeva’ya göre bunun için politik iradeye ihtiyaç var. Bu iradeye karşı çıkacak olanlar da Sovyetler Birliği savunucuları.

Khabze adlı STK’nın başkanlığını yürüten Martin Koçesenko’ya göreyse Çerkesler tarihsel ve etnografik açıdan tek bir millet. İnsan hakları savunucusu Valeri Hatajukov ve sosyolog Denis Sokolov da konu ile ilgili olarak yeni bir siyasi yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

KU/CT