RF’de Hıristiyanlar azalıyor, Müslümanlar artıyor

Moskova/Ajans Kafkas – Son üç yılda Rusya Federasyonu’nda yaşayan Ortodokslar azalırken Müslümanların sayısı arttı.

 

23-26 Kasım 2012’de Rusya Federasyonu’nun 45 bölgesindeki 130 yerleşim yerinde Levada-Tsenter tarafından yürütülen anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Aralık 2009’da gerçekleştirilen bir önceki anket sonucuna göre, dini inancını Ortodoks olarak belirtenlerin oranı yüzde 80’di. Yapılan son anket, üç yılın ardından Ortodoksların oranının ciddi şekilde düştüğünü ve yüzde 74 seviyesine indiğini ortaya koyuyor.

 

2009 sonuna oranla Müslümanların oranı yüzde 4’ten yüzde 7’ye yükselirken, herhangi bir dine mensup olmadığını kaydedenlerin oranı da yüzde 8’den yüzde 10’a yükseldi. Ankete sonucuna göre ateistlerin oranı da bir puan düşüş kaydederek yüzde 5 oldu.

 

Dini inanışını Katoliklik, Protestanlık, Musevilik, Budizm ve Hinduizm olarak ifade edenlerin oranı ise geçen üç yılda önemli bir değişiklik göstermedi. RE/ÖZ/YA