Gürcistan’da Kuzey Kafkasya halkları ile karşılıklı ilişkiler tasarısı tamamlandı

Tiflis/Ajans Kafkas – Gürcistan Parlamentosu, Devlet Güvenlik Konseyi ile birlikte Kuzey Kafkasya halklarıyla karşılıklı ilişkiler hakkında bir tasarı hazırladı.

Tasarının bu hafta içinde incelenmek ve onaylanmak üzere parlamentoya sunulması planlanıyor. Parlamento diaspora ve Kafkasya komitesi başkanı Nugzar Tsiklauri’nin düşüncesine göre, Rusya’nın bu tasarının uygulanmasıyla ilgilenmesi lazım.

Tasarıyı hazırlayanların ifadesine göre, stratejinin amacı Gürcistan ve Kuzey Kafkasya halkları arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak. Bu ilişkiler ticaret, insan hakları, basın özgürlüğü, diaspora ilişkileri, sağlık, bilim, eğitim, kültür ve spor alanlarını kapsıyor. 

Parlamento diaspora ve Kafkasya meseleleri komitesi uzmanlarından Georgi Sabedaşvili, hazırlık aşamasında konunun tüm yönleri göz önünde bulundurulduğu için tasarı hakkında ciddi eleştiriler almadıklarını belirtti. Hazırlık aşamasında bir ay boyunca Çerkes Kültür Merkezi ve Tiflis Cavahişvili ve Çavçavadze üniversitelerinde istişare toplantıları yapıldı, özellikle Tsira Baramidze, Coni Kvitsiani, Giya Nodiya, Malkhaz Matsaberidze gibi isimlerden istifade edildi.

Kuzey Kafkasya halkları ile karşılıklı ilişkiler konsept tasarısı 17 sayfadan oluşuyor. “Gürcistan, Kuzey Kafkasya’dan gelen turistleri insanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşması için önemli bir adım olarak görüyor” ifadesine yer verilen belgede, Gürcü hükümetinin, gençler arasında güçlü bağlantılar oluşturulması için gençlik kampları ve yaz okulları açma düşüncesinde olduğu, insan hakları, basın özgürlüğü ve sivil toplum konularında da Kuzey Kafkasya halklarına yardımcı olmaya hazır olduğu kaydediliyor.

Tasarıda, Kafkasya halklarının Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği döneminde defalarca etnik temizlik, sürgün ve soykırıma maruz kaldığı ve bütün bu olayların ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bilim ve eğitim ile ilgili bölümde ise, Gürcistan yönetiminin Kuzey Kafkasyalı öğrencilere kaliteli eğitim alma şansı vermesi gerektiği kaydediliyor.  Tasarıda “Kuzey Kafkasya halklarının ulusal kimliklerinin korunması ve kültürlerinin gelişimi için anadil konusu önemli. Gürcistan, Kuzey Kafkasya dillerinin Gürcü eğitim kurumlarında öğrenilebilmesi ve eğitim programlarının hazırlanması konusunda bilimsel destek verecek” ifadeleri yer alıyor.

Gürcistan parlamentosu diaspora ve Kafkasya komitesi Başkanı Nugzar Tsiklauri, hazırlanan tasarının Gürcü ve Kuzey Kafkasya halklarının yakınlaşmasına büyük katkıları olacağını ifade etti. Tsiklauri “Şu anda önemli olan, bakanlıkların tasarıyı benimsemesini ve finans ayrılmasını sağlamak. Kafkasya işleri için özel bir bakanlığımız olmadığı için, tasarıda basi geçen konularda ayrı kurumların ilgilenmesi gerekecek” dedi. Tsiklauri farklı bakanlıklar arasındaki koordinasyonu Kafkasya ve diaspora işleri komitesinin gerçekleştireceğini belirtti.

Rusya yönetiminin bu stratejinin gerçekleştirilmesine engel olma girişimleri olabileceğini belirten Tsiklauri “Ancak biz buna meydan vermemeye çalışacağız. Biz tasarı ile Kakfasya’ya zarar vermiyoruz, aksine Kafkasyalı komşularımıza ne önerebileceğimizi netleştiriyoruz. Bizim Kafkasya halklarıyla eski ilişkilerimiz var, dilimiz ortak, Rusya’nın da bu tasarının gerçekleştirilmesini istemesi lazım” dedi.

“Kafkasya Barış ve Demokrasi” derneği Başkanı Giya Nodiya “Rusya’yı, oyun oynamadığımız, sadece tarihi bağlarımız olan halklarla uzun vadeli ilişkiler geliştirmek istediğimiz konusunda ikna etmek istiyoruz. Doğrudan söyleyecek olursak, bu ilişkiler 20 yıl önce bozuldu ve şimdi bu ilişkileri yeniden düzeltmek istiyoruz” dedi. KU/ÖZ/YA