Gürcistan Parlamentosu Kafkasya halklarıyla ilişkiler tasarısını onayladı

Tiflis/Ajans Kafkas – Gürcistan Parlamentosu Kuzey Kafkasya halklarıyla karşılıklı ilişkiler konsept tasarısını onayladı.

Tasarı, Gürcistan parlamentosu Kafkasya ve diaspora ilişkileri parlamento komitesi ve milli güvenlik konseyi tarafından ortaklaşa hazırlandı. 99 oyla kabul edilen belge, Gürcistan’ın Kuzey Kafkasya haklarıyla ticaret, insan hakları, basın özgürlüğü, diaspora ilişkileri, sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında işbirliğini geliştirmesini amaçlıyor.

20 Mayıs 2011’de Gürcistan Parlamentosu oy birliği ile Rusya İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkes Soykırımını tanıdı. 12 Ekim 2011’de Tiflis’te Çerkes Kültür Merkezi kuruldu.19 Nisan’da Gürcistan İçişleri Bakanlığının Çerkes Kültür Merkezi araştırmacılarına devlet arşivlerini açtığı bildirildi. KU/ÖZ/YA