Bahçeşehir Üniversitesinde Çerkes Diasporası Konferansı 

1. Çerkes Diasporası Konferansı 9 Mayıs’da Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Sunata’nın öğrencileriyle birlikte yürüttüğü TÜBİTAK projesi (Türkiye’de Diasporalar:Kuzey Kafkasya Halkları Örneği) kapsamında gerçekleştirilecek konferans, 9 Mayıs’ta Beşiktaş’ta bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Türkan Şoray Salonunda saat 09.00’da başlayacak.

4 oturumda gerçekleştirilecek konferansın ilk oturumunda “İskan” konusu ele alınacak. Moderatörlüğünü Bülent Bilmez’in yapacağı oturumda Murat Papşu (19. yy’da Kafkasya’dan Osmanlı’ya Göçler), Vladimir Troyansky (Tuna Vilayetinde Çerkesler/1864-1878) ve Ulas Sunata (Çerkeslerin Sözlü Tarihinde İskan Anlatısı) sunum yapacak.

İkinci oturumun başlığı ise “Güncel Diaspora”. Sevda Alankuş’un moderasyonunda gerçekleşecek oturumda, Araştırmacı Yazar Sefer Berzeg (Çerkes Soykırımı), Erdoğan Boz (Soçi Olimpiyatları ve Sosyal Medya Örgütlenmesi), Zeynel Abidin Besleney (Siyasallaşma aracı olarak Formel ve Enformel Çerkes STK’ları), Ergün Özgür (Çerkes Soykırımı Gündeminin Diaspora-Anavatan İlişkilerine Etkisi) konuları tartışılıcak.

Öğle arasının ardından 3. Oturum “Ulus Ötesi ve Yerelin Sesi” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumun konuşmacıları, Nusret Baş (Suriye İç Savaşında Çerkesler),?Ahmet İçduygu, Eylem Akdeniz ve İlke Şanlıer Yüksel (Suriyeli Çerkeslerin Türkiye’ye Yolculuğu: Diaspora’nın Yeniden İnşası), Jade Cemre Erciyes (Diasporanın Diasporası: Diasporadan Anavatana Dönüşler ve Bırakılan Diasporayla İlişkiler), Nazar Hamit Yüksel (Uzunyayla Çerkeslerinde Din-Dil-Gelenek İlişkisi)?

4. ve son oturumun moderatörlüğünü ise konferansın da organizatörü olan Yrd. Doç Dr. Ulas Sunata yapacak. “Çerkeslerin Osmanlıve Cumhuriyet ile İmtihanı”?başlıklı bu oturumda ?Ahmet Kuyaş (Milli Mücadele’de Çerkesler), Ferhat Kentel (Soykırımdan ‘Uyum’a;’Uyum’dan Kimliğe Çerkesler), Erol Köroğlu (Türkiyeli Çerkes Kimliğinin İnşasında Bir Köşetaşı: Türkçe Romanlarda Hainden Kahramana Çerkes Ethem İmgesi)

Konferansın sonunda verilecek Kokteylin ardından proje kapsamında hazırlanan belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek.