Adıgey’de Suriyeli Çerkesler hakkında toplantı

Adıgey’de Suriye’den gelen Çerkeslerin desteklenmesi konusunda bir toplantı yapıldı.

Adıgey Hükümet Konağı’nda, Suriye’den Adıgey’e gelen Çerkesleri destekleme çalışmaları koordinasyon komisyonu bir toplantı gerçekleştirdi.

Adıgey hükümeti resmi web sayfasından yapılan açıklamada, “Adıgey Başbakanı Murat Kumpilov’un talimatıyla toplantıyı Başbakan Yardımcısı Natalya Şirokova yürüttü. Toplantıya ülke yürütme organları yöneticileri, eğitim, sağlık, kültür, yerel idari kurum temsilcileri, RF Federal Göç Hizmeti Adıgey İdaresi temsilcileri, Adıge Khase, Geri Dönüşçüler Adaptasyon Merkezi, Geri Dönüşçüler Adaptasyon Evi ve başka birçok kurumun temsilcileri katıldı” ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, Suriye’den gelen Çerkeslere gerekli belgelerin sağlanması, yönetim organlarına başvurular ve komisyonun 2016’daki çalışma planlarındaki değişiklikler ele alındı.

Adıgey Federal Göç Hizmeti’nin verdiği bilgilere göre, 2015’de Suriye’den Rusya bölgesine 327 vatandaşın davetiye işlemleri yapıldı. Göç hizmeti listelerinde Suriyeli 547 vatandaşın isimleri sıraya konuldu. 160 geçici ikamet, eğitim ve transit vize işlemi yapıldı. 2016 senesinin ilk aylarındaki rakamlara göre, Adıgey’de Suriye’den gelen 857 kişi yaşıyor.

Adıgey Milli İşler, Yurttaşlar ve Medya ile İlişkiler Komitesi bilgilerine göre, geçen yıl Suriye’den 96 kişiye hizmet verildi. Bu rakamın yüzde 80’i Çerkes. Açıklamada, “Vatandaşlara göç yasası, geçici ikamet, geçici sığınma, sürekli ikamet ve RF vatandaşlığı konularında danışmanlık verildi. Aynı zamanda iş bulma, çocukların anaokulu ve orta öğretimde eğitim görmesi gibi konularda da yardımcı olundu” ifadeleri yer aldı.

Toplantının sonunda katılımcılar komisyonun 2016 çalışma planında yapılan değişiklikleri kabul etti.

Adıgey okullarında Suriye’den dönen 70’den fazla çocuk eğitim görüyor. Suriye’den gelen lise mezunları için ek üniversite giriş sınavı organize edildi. Adıgey Devlet Üniversitesi’ne, 2015’de, Suriye’den gelen 16 kişi girdi, Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesine de 10 kişi girdi. Adıgey’deki yüksek eğitim kurumlarının tümünde Suriye’den dönen 80’den fazla öğrenci eğitim görüyor, kolejlerde 10 kişi eğitim görüyor.

Adigea Today’in verdiği bilgilere göre, Adıgey’de Suriye’den dönen 300 çalışabilir kişiden 200’den fazlası iş buldu. Çoğunlukla inşaat sektöründe çalışıyorlar, eğitim, kültür, sağlık alanında uzmanlar da iş bulabiliyor. Bir çokları girişimcilikle uğraşıyor.