“Abhazya iyiye gidiyor”

Sohum/Ajans Kafkas – Eylül 2011’de Abhazya’da 345 vatandaşın katılımı ile yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarına göre, Abhazyalıların çoğunluğu 2008’den bu yana ülkelerinin bir çok alanda iyiye doğru gittiğini düşünüyor.

Abhazya’da yaşayan Abhaz, Rus, Ermeni, Gürcü, Rum ve diğer etnik gruplardan vatandaşların katıldığı ankette, “2008’den beri Abhazya’da ekonomik durum ne yönde değişti?” sorusuna, katılımcıların yüzde 59,4’ü iyileşti, yüzde 11,3’ü büyük oranda iyileşti cevabını verirken, soruyu yanıtlayanların yüzde 0,6’sı kötüleşti, yüzde 2’si de büyük oranda kötüleşti dedi.

2008’den beri ülkede sosyal alanda durum nasıl değişti sorusuna ise katılımcıların yüzde 48,4’ü iyi, yüzde 17,4’ü çok iyi, yüzde 2’si kötü, yüzde 2,9’u ise çok kötü yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 54,5’i ülkedeki siyasi atmosferin iyiye gittiğini düşünüyor. Yüzde 14,8’lik kesim siyasi alandaki gelişmeyi ‘çok iyi’ şeklinde değerlendirirken, ‘kötü’ ve ‘çok kötü’ yanıtı verenlerin oranı toplamda sadece yüzde 4,9’da kaldı.


Güvenlik ve Rusya ile ilişkiler konuları ile ilgili sorulara verilen yanıtlar da, ankete katılan Abhazyalıların bu alanlardaki gelişmeleri yüzde 80-85 seviyesinde ‘olumlu’ ya da ‘çok olumlu’ olarak değerlendirdiklerini gösteriyor.

Abhazya’nın statüsü ile ilgili olarak katılımcıların yüzde 73’ü ülkenin tamamen bağımsız olmasını, yüzde 24,6’sı ise Abhazya’nın ayrı bir cumhuriyet olarak Rusya yapısına girmesinin faydalı olacağını belirtti. Gürcistan yapısına girilmesi yönünde ise yüzde 0,6 oranında fikir beyan edildi.

Ankete katılan Abhazların yüzde 89’u ülkelerinin tamamen bağımsız olarak kalması gerektiğini ifade ederken, sadece yüzde 10,4’ü Rusya’ya dahil olma fikrine sıcak baktığını belirtti.

Abhazya’nın öncelikli olarak hangi ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi gerektiği yönündeki soruyu ankete katılanların yüzde 97’si ilk sırada Rusya’ya yer vererek yanıtladı. Bunun yanı sıra, ankete katılan Abhazyalıların yüzde 58,7’si Avrupa Birliği ile, yüzde 58,1’i eski SSCB ülkeleri ile, yüzde 38’i de Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. ABKHZY/ÖZ/YA