Dudayeva, Udugov’a soruyor

İstanbul/Ajans Kafkas – Çeçen-İçkerya Başkanı Dokku Umarov’un ‘Kuzey Kafkasya emirliği’ni ilan ettiğine dair haberlerle başlayan tartışmaya Çeçenya’nın özgürlük lideri ve ilk devlet başkanı Cohar Dudayev’i dul eşi Alla Dudayeva da katıldı.

Çeçen-İçkerya Kültür Bakan Yardımcılığı görevini de üstlenmiş olan Dudayeva, emirlik ilanıyla ilgili Milli Enformasyon Hizmeti Başkanı Movladi Ugov’a bazı sorular yöneltti.

Açık mektubunda “21 Ekim’de Dışişleri Bakanı Ahmed Zakayev’in Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti devlet yapısının değiştirilmesi hakkındaki yapmış olduğu açıklamaya bağlı olarak, savaşmakta olan Devlet Başkanı Dokka Umarov’un hemen cevap verme imkanının olmadığını düşünerek Milli Enformasyon Hizmeti Başkanı Movladi Udugov’a başvuruyorum. Tüm Çeçen halkının ikilemde kaldığı bu duruma bağlı olarak Movladi’den sorumluluklarını yerine getirmesini ve sadece Çeçen halkı için değil tüm Kuzey Kafkasya halkları için hayati önemdeki sorulara cevap vermesini istiyorum” diyen Dudayeva sorularını şöyle sıraladı:

– Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti’nin yapısı ve adı ne zaman ve kim tarafından değiştirildi?

– Hangi Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ‘Kuzey-Kafkasya emirliğine’ gönüllü olarak girmeyi ifade etti?

– Devlet Başkanı Dokka Umarov ‘Emir’ olarak kimleri ilan etti?

– Şu an yürürlükte olan Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti anayasası, parlamentosu ve Çeçen halkının gerçek insani hakkı olan, kendi hayatının ve çocuklarının geleceğinin kararını verme hakkını kim ve ne zaman çiğnedi?

– Hangi hukuk normlarına uygun olarak değişiklikler yapıldı veya ‘yeni’ anayasa kabul edildi?

– Toplantıya katılanlar gösterilen eylemlerde hukuka raiyet ettiler mi, ettilerse hangi kanunlar temelinde kimin tarafından yetkilendirildiler?  

– ‘Yeni’ veya şu anki Çeçen-İçkerya anayasasına değişiklikler getirilmesine katılanların isimleri belli mi?

– ‘Yeni’ anayasa metninin nerede bulmak mümkün?

– Diğer Kuzey Kafkasya halkları gibi çok acılar çekmiş olan Çeçen halkı neden, ‘Kuzey Kafkasya Emirliği’ kuruluşunu en son öğrenen oluyor?

Dudayeva mektubunu “Eğer bu bilgilere Umarov ve Çeçen-İçkerya hükümetinden kanuni onaylama yoksa Udugov’dan buna resmi yalanlama yayınlamasını rica ediyorum” sözleriyle noktaladı. ÖZ/FT