Petigorsk Müslümanları camilerine sahip çıkıyor

Stavropol müftüsü Putin’den talepte bulundu.

Stavropol Kray Din İdaresi Başkanı Müftü Muhammed Rahimov dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Petigorsktaki ( Beş Tav) inşaatı bitmemiş caminin yıkılması olayına müdahil olmasını ve müslümanlara bu camiinin inşaatını bitirmeleri için imkan verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

 

Rahimov’un düşüncesine göre, cami ile ilgili anlaşmazlık şehirde huzursuzluğa neden olabilir.

 

Kasım 2012’de Petigorsk mahkemesi, caminin kanunsuz ve izinsiz bir inşaat olduğuna karar verdi, şehir idaresinin bilgilerine göre, inşaat gereken belgeler olmadan yürütülüyordu.

 

Eylül 2013’de şehir idaresi, mahkemeye caminin yıkılması talebi ile başvurdu. Şehir mahkemesi bina sahibine kendi imkanları ile binanın üzerindeki iki tuğla kulenin yıkılması sorumluluğunu yükledi. İnşaatı henüz bitmemiş olan caminin minarelerinin yıkımı Şubatta bitti, binanın kendisi ise mühürlü kaldı.

 

Petigorsk’ta müslümanların nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturduğunu ifade eden Rahimov, Putin’e başvurusunda “ Şehirde dokuz ortodoks kilisesi, üç Ermeni kilisesi, iki sinagog bulunuyor, ama maalesef tek bir sürekli cami yok. Bir kaç yıl önce durumu iyi olan müslümanlardan biri kendi evini Petigorsk müslümanlarına verdi” dedi. Evin olduğu alana üç yıl önce kadar özel ev statüsü ile yeni bir cami inşa edilmeye başladığını iddia eden Rahimov, müslüman toplumunun cami inşaatı konusundaki tüm çalışmalarının şehir idaresinin onayı ile yapıldığını belirtti.

 

“Bizim hatamız şehir idarecilerinin sözlü kabulünün yeterli olacağını düşünmüş ve herhangi bir resmi yazışma gerçekleştirmemiş olmamız oldu” diyen Rahimov, camiyi yıkmaya gelecek buldozerlerin binlerce müslümanın alana toplanmasına neden olacağını kaydetti.

 

Petirgorsk şehir mahkemesi ilk önce inşaatı devam eden cami ile ilgili ilk kararında sadece minarelerin yıkılmasına karar verdi, ancak 29 Nisanda Stavropol Kray mahkemesi inşaatı henüz tam olarak bitmemiş olan camiinin tümüyle yıkılmasına karar verdi.

 

Rahimov Putin’den cami ile ilgili duruma müdahale etmesini ve cami inşaatının bitirilmesine izin verilmesini talep ediyor.

 

Kavkazki Uzel,AjansKafkas