“Sürgünün 150. Yılında Çerkes Toplumu” yarışması sonuçlandı

KAFDAV tarafından düzenlenen “Sürgünün 150. Yılında Sosyokültürel Yönleriyle Çerkes Toplumu” adlı yarışma sonuçlandı.

Yarışma, 2010 yılında hayatını kaybeden Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV) kurucu başkanı Prof. Dr. Haydar Taymaz anısına düzenlendi. Yarışmada Çerkesler üzerine yazılmış sosyal bilim makaleleri seçici kurul tarafından değerlendirildi. Dereceye giren çalışmalar şöyle;

Birincilik ödülü:
Yrd.Doç.Dr.Ulaş SUNATA, “Diasporanın Sosyokültürel Hafızası Olarak Çerkes Köyü”

İkincilik Ödülü:
Ayça Günkut VURUCU, “Kafkas Kökenli Halklarda Kimlik Ve Değişim (Muş İli Örneği)”

Üçüncülük Ödülü:
Öğretmen Mesut SÖNMEZ, “Tarihi Çerkesya’dan Günümüze Çerkesya’da Yer Adları”

Mansiyon Ödülü:
Yrd.Doç.Dr.İrfan KALAYCI, “Sürgünün 150.Yılında Çerkes Toplumu: Beş Pencereden Bakış”

Yarışmada dereceye giren makalelerin Elif Sakut ve Ragıp Kaynar’ın çalışmaları da eklenerek en kısa zamanda KAFDAV tarafından basılacağı bildiriliyor.