450. yıl ve olimpiyatlara diaspora öfkesi

İstanbul – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Kafkasya’nın Rusya’ya gönüllü katıldığı iddiası üzerine kurulu 450. yıl kutlamalarına karşı Kafkasya’dan sürülmüş Çerkeslerin torunları tepkisini ortaya koydu.

Bugün Suriye, Ürdün, ABD gibi diaspora ülkelerinde Rus konsoloslukları ve BM binası önünde eşzamanlı düzenlenen eylemlerin Türkiye ayağı, İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Konsolosluğu önünde gerçekleştirildi.

Kuzey Kafkasya Platformu şemsiyesi altında buluşan diasporalı Çerkesler, hem 450. yıl kutlamaları hem de Çerkes soykırımının en feci şekilde yaşandığı Soçi’de 2014 Kış Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenmesini protesto etti.

Saat 12.00’den itibaren İSO önünde toplanan Çerkesler, ellerinde “Utanmayın! Soykırımı da Gönüllü İstediğimizi Söyleyin”, “450. Yıl Yalanına Hayır”, “Kimse Atalarımızın Kabirleri Arasında Slalom Yapamaz”, “Kbaada Vadisi Hala Kan Terliyor… Soçi’de Olimpiyatlara Hayır!”, “Kafkasya’da Rus İşgaline Son”, “Gönlümüz Hiç Rusya’yla Olmadı”, “Rusya’yla Hiçbir Zaman”, “Kan Kırmızı Parkurlarda Beyaz Olimpiyat Yapılamaz” yazılı dövizler eşliğinde yürüyüşe geçti.

Yol boyunca “Kafkasya Halkları Yalnız Değildir”, “Gönüllü Katılım Yalanına Son”, “Bağımsız Çeçenya, Birleşik Kafkasya”, “Kafkasya Bağımsız, Özgür Olacak”, “Kahrolsun Putin’in Faşist Rejimi” ve “Soçi’nin Dağları Şehitliktir” şeklinde sloganlar atan göstericiler Rus Konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

 

‘Tarih çarpıtılıyor’

 

Göstericiler konsolosluk önünde sloganlar atarak seslerini duyururken Kuzey Kafkasya Platformu adına okunan bildiride şunlar kaydedildi:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen yıl imzaladığı üç ayrı kararnameyle 2007 yılı ‘Kafkasyalılar’ın Rusya’ya gönüllü katılışının 450. yılı’ olarak ilan edildi. Kafkasya’daki cumhuriyetlerin İşbirlikçi yönetimleri ve STK’lar paraya gark edilerek gerçekleştirilen kutlama programlarıyla tarih çarpıtılmakta, Kafkasyalılara yalanlardan oluşan yeni bir tarih yazılmaya çalışılmaktadır. Yüzyıllar boyunca istilacı güçlerle savaşmak zorunda kalan Kafkas halkları, bütün güçlerini ortaya koymalarına rağmen zaman zaman zor durumlara düşmekten kurtulamadılar.

İşte 16. yy’da içine düştükleri böyle bir durumda, ‘eşit haklara sahip iki ülke statüsündeki’ Moskova ve Kafkasya arasında, ortak düşmana karşı bir ‘ittifak anlaşması’ yapıldı. O dönem ülkeleri arasında yaygın olan ‘iktidar aileleri arasında evliliklerle dayanışma oluşturma geleneği’ bu anlaşma sonrasında da hükmünü icra etti ve anlaşmaya taraf olan Rus Çarıyla, Çerkes beyinin kızı arasında bir evlilik meydana geldi. Geçici bir dönemi kapsayan ve tarihi süreçte hiçbir kalıcı sonuç doğurmayan bu ittifak anlaşması ve evliliğin, aradan 450 yıl geçtikten sonra ‘Kafkasyalıların Rusya’ya gönüllü katılımının argümanı’ olarak takdim edilip, geniş çaplı kutlamalara gerekçe yapılmasını Kafkasyalılar olarak hayret ve ibretle izliyoruz.  Tarihi ters yüz eden bu iğrenç tavır, 19. yüzyılda Çarlık Rusyası tarafından gerçekleştirilen soykırım ve sürgünden kurtulabilmiş bir avuç Kafkasyalının “Ruslaştırılarak yok edilmesi” planının bir parçasıdır. Gayeleri, milli hafızamızı tamamen resetleyip, zihinlerimizi Rus değer ve algılarıyla yeniden formatlamak ve bu suretle varlığımıza son darbeyi indirmektir. Daha, 150 yıl gibi yakın bir geçmişte soykırıma uğratılan ve sağ kalanlarının yüzde 90’ı vatanından atılan Kafkas halklarının tarihinin bu en önemli dilimi görmezden gelinirken; 450 yıl önce vuku bulmuş sıradan bir evliliğe olmayacak manalar yüklenerek sonu yok oluşa çıkan bir sonuç devşirilmeye çalışılması, Rus yönetiminin maksadını bütün açıklığıyla deşifre etmektedir.

XIX. yüzyılın başında Çarlık Rusyası’nın  işgaliyle oldukça küçülen Çerkesya bölgesi yine de 180 bin kilometre kare bir alana sahipti. Ancak bugün üç Adıge cumhuriyetinin yüzölçümlerinin toplamı sadece 34 bin kilometre karedir. Koca bir ülkeyi parçalayarak yok ettiler; şimdi de o ülkenin hayattaki son sakinleri yok etmeye çalışıyorlar. Hem de onurlarıyla oynayarak, değerlerini aşağılayarak.

Rusya, Kafkas halklarının 21 Mayıs 1864’te nihai yenilgiyi aldığı Kbaada vadisinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılındaki Soçi Kış Olimpiyatlarında dünyanın bütün ülkelerinden insanları toplayarak atalarımızın mezarları arasında slalom; kemikleri üzerinde yarış kayağı yaptırıp, yaralarımızı bir kez daha kanatacak ve acılarımızı bir kez daha tazeleyecekler.

Bütün bunlara şiddetle karşı çıkıyoruz. Rusyalı emperyalistlerin uydurması ‘Kafkasyalılar’ın Rusya’ya gönüllü katılışının 450. yılı etkinliklerini’ ve ‘Soçi’de düzenlenen 2014 kış olimpiyatları çalışmalarını’ kınıyor; tamamıyla Kafkas halklarını aşağılamaya yönelik bu projelerin tüm işbirlikçilerini de lanetliyoruz. Kafkasya’nın gerçek evlatları mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.” (Ajans Kafkas)