Kırım Tatarları Kırım işgalini kabul mı etti?

Ünver Sel yaptığı basın açıklamasında 2014 yılının ilkbaharında Kırım, Rusya Federasyonu’na katılmıştır. Bu durum, Ukrayna’da gerçekleşen değişimleri kabul etmeyen halkın referandumda verdiği oylar sonucunda gerçekleşmiştir. Rusya’nın Kırım ile birleşmesi Rusya Federasyonu Anayasası tarafından teyit edilmiş, bu kanunla Kırım’da yaşayan tüm halka eşit haklar sağlanacağı garanti altına alınmıştır. Bu kapsamda Kırım Tatar dili Kırım Cumhuriyeti’nin resmi devlet dili olarak kabul edilmiştir. Bu gerçek, Rusya Federasyonu’nun bir parçası olan Kırım Cumhuriyeti’nde Kırım Tatar halkına Devleti Oluşturan Ulus statüsünü vermektedir.

Kırım Tatar halkının kaderi değiştiği bu önemli dönemde, uzun ve ciddi müzakereler yürütülmüştür. Kırım Tatar halkının Kurultayı’nda  Rusya ile birleşmenin tanınmasının gerekliliği ve Kırım’daki yeni hükümetle işbirliği yapılması hakkında önemli kararlar alınmıştır. Kurultayın iki temsilcisini Kırım Cumhuriyetinin yürütme organı olan Bakanlar Kurulu’nda yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Fakat Kurultay’ın Kararı’na karşın, seçilmiş delegelerin görüşlerini hiçe sayan sahte Meclis Yönetimi, Kırım’da aktif olarak hareket etmeye başlamış ve Kırım’ın Rusya’ya geçiş sürecine karşı halkı isyana sürüklemek için her türlü çabayı göstermişti. Devlet yönetimin yetkisini hiçe sayarak çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır.

Sonradan Ukrayna’ya kaçan, az sayıdaki Meclis üyelerinden Mustafa Cemilev, Refat Çubarov, Lenur İslamov ve diğerleri, Ukrayna yetkililerinin desteği ile provakatif eylemlere kalkışmışlardır. Ukrayna ve Kırım sınırının yanı sıra, uluslararası düzeyde de medya aracılığı ile çeşitli saldırılar düzenlemişlerdir.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 21 Nisan 2014’te yayımladığı 268 numaralı kararname, kendi çıkarlarını düşünen bu provakatörler tarafından hiçe sayılmıştır. Oysa kararname, 1944 yılında Kırım Tatar halkının sürgün edilmesi konusunda tarihsel adaleti geri getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca rehabilitasyon için devlet önlemlerini sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilmiştir. Buna karşılık sahte Meclis’in liderleri Kırım’a gıda girişini engellemeye çalışmışlardır. Daha sonra sabotajlar düzenleyerek, elektrik güç hatlarını hedef alan şiddet eylemleri gerçekleştirmişlerdir. Bu tür eylemler öncelikle Tatar halkının ekonomik durumunu zayıflatmış oldu.

Ukrayna yönetimi altında geçirdikleri dönemde Kırım Tatar toplumunun taleplerini yerine getirmeyen sahte Meclis’in firari liderleri önce kendi halkına acı ve ıstırap getirdi. Böylece, Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov tarafından yönetilen Meclis kendi halkının çıkarlarına ihanet etmiş oldu. Halkı organize eden bir güç olmaktan çıkmış olan bu kişilerin artık Kırım Tatar halkının adına konuşmaya hakkı yoktur.

Türkiye’nin Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve ona bağlı dernekler, Meclis’in eski liderlerinin eylemlerini kabul etmiyor. Bu kişilerin başkanlık ettiği sözde “Kırım Tatarların Dünya Kongresi” aracılığı ile Rusya ve Kırım’a karşı uluslararası yaptırımların yürütülmesine yönelik çağrılarını şiddetle reddediyor. Onların eylemlerini hem Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hem de uluslararası arenada zararlı ve yasadışı olarak kabul ediyor.

Günümüzde Kırım Cumhuriyeti’nde Devlet Başkanı ve Rusya Hükümeti tarafından uygulamaya konulan belirgin ve büyük değişiklikler oldu. Kırım aktif olarak ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmektedir. Rusya’nın mevzuatı Rusya Federasyonu’ndaki tüm halklara tanıdığı eşit hakları Kırım Tatar halkına da tamamen garanti ediyor. Kırım Tatarların gelişim ve yerleşim, ulusal eğitim, kültür ve din konusunda Ukrayna döneminde hasır altı edilen sorunları, kademeli olarak çözülmektedir.

Üstelik Meclis’in kaçmasının ardından Kırım Tatarları parçalanmış kitle olarak kalmadı. Halk organize olmayı başardı, bugüne kadar en kalabalık olan kamu kuruluşu “Kırım Birliği” ve 20’den fazla diğer Kırım Tatar kamu kuruluşları inisiyatifi ile Kırım Tatar Halk Konseyi kuruldu. Halk kendi temsilcisini seçmeye başardı. İdari ve ekonomik çalışmalarda geniş deneyimlere sahip olan, halk tarafından bilinen ve sayılan Seytumer Nimetullayev’i Kırım Tatar Halk Konseyi oybirliği ile Başkan olarak seçmiştir. Halk tarafından layık görülen ve saygı duyulan ulusal hareketin gazileri, aydınları, işadamları ve gençlik temsilcileri Kırım Tatar Halk Konseyi’ne seçilmiştir.

Kamu kuruluşu “Kırım Birliği” ve bu kuruluş inisiyatifi ile kurulan, başkanı Seytumer Nimetullayev Nuridinoviç olan Kırım Tatar Halk Konseyi, bugün halk arasında kendi vatanında ve Rusya devletinin içerisinde saygınlığını kazanmış, aktif ve yapıcı bir şekilde Kırım Tatar halkının hayatını ve gelişimini ilgilendiren tüm konularda adil bir çözüm üzerinde Kırım Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun iktidar yapıları ile uyum içinde çalışan bir kamu kurumu haline gelmiştir.

Kırım’daki kendi halkının kaderi için hep endişelenen Türkiye’deki Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu yönetimi ve bağlı bulunan derneklerinin üyeleri, kamu kuruluşu “Kırım Birliği” ve Kırım Tatar Halk Konseyi (KTHK) lehine seçimini yapmıştır. Seytumer Nimetullayev Nuridinoviç’i Kırım’da Kırım Tatar halkının önderi kabul etmiş ve ona Kırım Tatar halkının adına konuşma ve temsil yetkisini vermiştir. Türkiye’deki Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve ona bağlı dernekler ile birlikte hareket ettiği diğer kamusal ve sivil kuruluşlar; kültürel ve ekonomik bağların geliştirilmesi konularında onunla işbirliği yapacaktır. Böylelikle Türkiye ve Rusya arasındaki devletlerarası ilişkilerin de gelişmesi sağlanmış olacaktır.”dedi

DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Ünver Sel – Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu (KTDF) Genel Başkanı

Ünver SEL – Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı

Erol ARIKAN – KTDF Genel Başkan Yardımcısı

Sami NOGAY – KTDF Genel Sekreteri

Yaşar OZAR – KTDF Yönetim Kurulu Üyesi

Taner KUVANDIK – KTDF Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsamettin BULAT – KTDF Yönetim Kurulu Üyesi

Osman DEMİRALP – KTDF Genel Muhasibi

Hüseyin KUVANDIK – KTDF Denetleme Kurulu Başkanı

Av.Rıdvan ATMACA – KTDF Denetleme Kurulu Üyesi

Ahmet OZAR – KTDF Denetleme Kurulu Üyesi

Nusret TUZAK – KTDF Disiplin Kurulu Başkanı

Yaşar AKBAY – KTDF Disiplin Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı KARGILI – KTDF Disiplin Kurulu Üyesi

Murat Ümit TELÖR – Kırımlılar Fikir Kültür Derneği Başkan Yardımcısı

Haydar MURAT – Avrasya Kültür Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı

Erdal AKBAY -Taşpınar Kırım Derneği Başkan Yardımcısı

Cengiz ÇOKAKTAŞ – Ankara Kırım Derneği Başkan Yardımcısı

İlber Vasfi SEL – Kırım Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı

Nihat ALPASLAN-Karadeniz Samsun Kırım Kültürve Dayanışma Derneği Başkanı

Gencehan TUNAY-Türk Boyları ve Akraba Toplulukları Haberleşme Derneği Başkanı

Abdurrahman BERKCAN-Konya Nogay Türkleri Derneği Başkanı

Celalettin ERBAY – Nogay Türkleri Eğitim Kültürve İşbirliği Derneği Başkanı

Nihat ALPARSLAN – Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı

İlhan YAVUZ – TV-İnternet Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı

Ahmed AHMEDOV – Rusya Federasyonu ve Türkiye Diyalog Platformu Başkanı

Hüseyin İŞLER – Mavi Yaşam Derneği Başkanı

Mehmet YAZICI – Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Kaynak: qirimbirligi.ru