Çeçen STK’lardan hibe dağıtımına eleştiri

Çeçenya’da, devletten hibe almak için başvuruda bulunan 37 STK’dan 17’si hibe almaya hak kazandı. Bağımsız STK temsilciler, hibelerin dağıtımında haksızlık yapıldığını söyledi.

Sosyal projelerin hayata geçirilmesi için STK’lara ayrılan toplam bütçe 13,539 milyon ruble idi. Bunun 9,282 milyonu federal bütçeden, geri kalanı Çeçenya bütçesinden ayrıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen STK çalışanlarından biri, hibe verilen STK’ların çoğunun gerçek bir çalışma yapmadıklarını, bunların doğrudan yönetime bağlı STK’lar olduklarını anlattı. Ayrıca, “Hibe kazanan STK’ların arasında gerçekten çalışmalarda bulunan birkaç örgüt var, ama çoğunluğu ya doğrudan yönetime bağlı ya da sadece kağıt üzerinde varlar” açıklamasında bulundu.

Hibe kazanan STK’lar arasında iki kurumun başkanının aynı kişi olduğunu belirten STK çalışanı, “Rusya Gençlik Birliği” ve “Sivil Gençlik ve Çocuk Birlikleri Milli Konseyi” isimli iki kuruluşun her zaman devlet hibelerini kazandığını, ancak bunların yürüttüğü herhangi bir çalışma olmadığını ifade etti. Kavkazki Uzel’in verdiği bilgilere göre, adı geçen her iki kuruluşun da başkanı Musa Dunayev.

Hibe alan sivil örgütlerden birinin başkanı da Çeçenya hükümeti sivil örgütler ve dini örgütlerle ilişkiler departmanından bir yetkili.

Çeçenya yönetiminin, STK’ların yabancı ülkelerden finanse edilmesine ciddi bir şekilde karşı olduğunu, buna karşın gerçek bir alternatif sunmadığını belirten STK çalışanı, “Hükümet, STK’ların yabancı ülkelerde bulunan organizasyonlar tarafından finanse edilmesine ciddi olarak karşı çıkıyor, ancak yönetim buna karşı nasıl bir alternatif öneriyor belli değil. Çünkü devlet hibeleri, gerçekten iyi projeleri olup, iş yapan STK’lara değil, yönetimle bağlantılı organizasyonlara veriliyor” dedi.