Adıgey’de Adıge Khase toplantısı

Adıgey Adıge Khase olağan toplantısını yaptı. Haber çok yeni olmamakla birlikte, Adam Bogus ve Hauti Sohrokov’un karşılıklı ilişkilerini bir şekilde açıkladığı için bir çokları için ilgi çekici.

Adıgey Adıge Khase’nin toplantısında ana gündem maddeleri, Adıgecenin ve kültürün korunması ve yurttaşların desteklenmesi idi.

Toplantının başında Adıge Khase Başkanı Adam Bogus, bir yıl içinde yapılan çalışmaların raporunu sundu. Rapora göre, faaliyetlerden biri, farklı ülkelerde yaşayan Adıge gençlerinin birbirleriyle ilişkilerinin arttırılması idi. Yaz tatilinde Adıgey, Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes’den öğrenci grupları, Bursa’da, öğrenci kampında tatil yaptı.

Ayrıca, Dünya Çerkes Birliği’nde bu sonbahar başkanlık ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim kuruluna Adıgey’den Adıgey Khase üyesi Aslan Tsikuşev girdi.

Toplantı, ana gündem maddelerinin konuşulması ile devam etti. Anadil eğitiminin, halk için çok önemli bir mesele olduğu söylendi. Anaokullarında, Adıgece, gelenek ve kültür eğitiminin olmasını ve bu anlamda özel grupların oluşturulmasını, tüm kurul üyeleri kabul etti. Buna göre, Adıge Khase, Adıgey Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışacak.

Natpress’in verdiği bilgilere göre, toplantıda ayrıca kültür evlerinin durumu da ele alındı. Kültür evleri, kültür ve geleneğin korunup yeniden canlandığı yerler. Kurul üyeleri, kültür evleri konusuna dikkatli bir şekilde eğilmeye ve belediye başkanları ve kültür idaresi yöneticileri ile müzakereye devam etmeye karar verdi.