Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi düzenlendi

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi tarafından ‘Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’ düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan kongre, lojistik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi.

Kongrenin açılış konuşmasını İstanbul üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş yaptı.

Prof. Dr. Abdullah Okumuş, yaptığı konuşmada: “Bilim, insanlığa öğrenmenin, öğrendiğini öğretmenin ve öğrenimini medeniyete katkı sunacak şekilde paylaşmanın kapılarını açan, geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe aktarılan en değerli mirasımızdır. Bu mirasa sahip çıkmak, elden geldiğince katkı sağlamak her bilim insanının üzerine düşen asli bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle daha önce Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret Lojistik Kongresi’ni düzenlemiş, ev sahipliği yapmış olan Kafkas Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin çok kıymetli bilim insanlarına çok teşekkür ediyor, 5. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’ni düzenlemek suretiyle bu bayrağı devralmak büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.” İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Abdullah Okumuş’un ardından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mahmut Ak, lojistik sektörünün ülke ekonomisi için son derece önemli olduğunu ifade etti. “Halihazırda dış ticaretimizde ağırlıklı olarak deniz yolu taşımacılığını kullanıyoruz. Ancak lojistik sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesi için tüm taşıma türlerinin dengeli bir şekilde geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan yeniden canlandırılmaya çalışılan modern ipek yolu ile özellikle demir yolu taşımacılığının dış ticaretteki yerinin güçlendirilmesini, taşımacılık türleri arasındaki entegrasyonun sağlamlaştırılmasını, lojistik sektörümüzün geleceği adına son derece önemli bir adım olarak görmekteyim. Üniversitemiz birçok Uluslararası öğretim ağlarının üyesidir. Hatta önemli bir kısmının kurucuları arasında yer almaktadır. İpek Yolu Üniversiteler Birliği’nin de kurucuları arasındayız. Bu yılki toplantı da Taşkent’te olacak. Bu hatta olan ülkelerin kendi birikimlerini ve geleceğe yönelik düşüncelerini hayata geçirme şansları da olacaktır. Modern İpek Yolu’nun orta koridoru olarak adlandırılan hatta yer alan ülkemiz, yakın gelecekte Orta Asya ve Hazar Bölgeleri ile Avrupa arasındaki ticarette vazgeçilmez bir köprü olma yolunda emin adımlarla yürümektedir.

Ülkemiz son dönemde başta İstanbul Havalimanı olmak üzere hayata geçirilen dev projeler ile hem ulaştırma ve lojistik alt yapısını güçlendirmekte hem de modern İpek Yolu ticaret koridorunun daha etkin ve işler şekilde kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Dış ticaret ve lojistiğin ülke kalkınmasındaki rolünün ticarette ve lojistik sektöründeki kritik ve güncel gelişmeleri dikkate aldığımızda 5. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’ni bu konuları gündeme taşıması açısından son derece önemli buluyor, panelin düzenlenmesinde emeği bulunan Ulaştırma ve Lojistik Fakültemizin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum.

Üniversitemiz sadece Ulaştırma ve Lojistik Fakültemiz bakımından değil esasında diğer alanlarda da sektörle ilgisi olabilecek olan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Özellikle Sayın YÖK Başkanımızın yönlendirmesiyle ülkemizde öncelikli alanlar uygulaması gerçekleşmektedir. Her yıl belirlenen 100 öncelikli alanda doktora tezi yapan kıymetli gençlere asgari ücretin üzerinde burs verilmektedir. Üniversitemiz adına bizim seçtiğimiz alanlarda biri de Deniz Ticaret Hukuku’dur. Burada da işaret edildiği gibi ulaştırma ve lojistiğin en belirgin alanlarından birisi deniz taşımacılığı ve bu taşımacılık vesilesiyle ortaya çıkan hukuki durumlardır. Bunları hem ülke adına hem de uluslararası platformlarda hakkıyla savunabilecek kıymetli gençleri yetiştirmek adına bu alanı biz öncelikli alanlar arasına aldığımızı belirtmek isterim.”

Kaynak: TD