Kaffed’e ve değerli Ajans Kafkas okurlarına özrümüzün beyanıdır

Bilindiği üzere Kafkas Dernekleri Federasyonu (“Kaffed”) ile Ajans Kafkas arasında karşılıklı yazılı açıklamalar şeklinde gelişen süreç, son birkaç gündür konunun takipçilerini meşgul etmektedir. Bu duruma neden olan Ajans Kafkas nezdindeki yanlış anlaşılmanın tespit edilmesi üzerine dün itibariyle konu açıklığa kavuşmuş ve Ajans Kafkas’ta yayımlanan “KAFFED açıklamamız beyanında” başlıklı yazı ile kamuoyuna bilgi verilmiştir.

Gelinen bu noktada kendimizi, söz konusu süreçte adını hatalı şekilde anmış olduğumuz Sayın Yaşar Aslankaya şahsında Kaffed’e ve değerli Ajans Kafkas okurlarına herhangi bir bahanenin ardına sığınmadan, ama’sız ve fakat’sız bir özür beyan etmekle sorumlu hissediyoruz:

Öncelikle Kaffed Başkanı Sayın Yaşar Aslankaya, Kaffed ve değerli Ajans Kafkas okurları, sizlerden özür diliyoruz.

Hayatın olağan akışı içerisinde yaşanması pekâlâ hoş görülebilecek bir yanlış anlamaya dayanan söz konusu sürecin gelişiminde, Kaffed’in de vurgulamış olduğu üzere birincil kaynaklardan haberi doğrulayamayan Ajans Kafkas’ın önemli bir kusuru olduğunu, benzer durumlar yaşanmaması adına üzerine gidilmesi gereken önemli bir husus olduğunu kabul ediyoruz.

Türkiye’de internet haberciliğinin henüz pek bilinmediği bir dönemde yayın hayatına başlayan Ajans Kafkas, 2000 yılından bugüne, Kafkasya ile diaspora arasındaki haber akışını 16 yıl boyunca aralıksız ve düzenli olarak sağlayan yegane haber kaynağıdır.

Ajans Kafkas’ın duruşundan taviz vermeden yoluna devam edebilmesi için, bu önemli hatası ile yüzleşerek bu durumdan ders çıkarmasının, konunun muhataplarından özür dilemesinin, bu durum nedeniyle kendisine yöneltilen haklı ya da haksız tüm tepkilere göğüs germesinin ve bunların tamamını iyi niyetli birer eleştiri olarak kabul etmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz.

Ajans Kafkas olarak Kafkasya’ya ve diasporaya dair 18 yıllık habercilik deneyimimiz ile kendisini sürekli en haklı gören ve eleştiriye tahammülü olmayan yapıların bulundukları noktadan öteye bir arpa boyu bile yok gidemeyeceklerini, ne denli güçlü olurlarsa olsunlar kaybedeceklerini biliyoruz.

Kaffed adına Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erol Taymaz tarafından  “Ajans Kafkas Haber Sitesi Yönetimine” başlıklı yazı ile Ajans Kafkas’a yönelik olarak yürürlükteki mevzuatın çeşitli hükümlerine ve basın meslek ilkelerine atfen öne sürülen taleplere kısaca değinmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Biz Kafkasyalılar, ahlaki değerlerin hukuk normları ile kesiştiği, modern anlamda devlet yapısının hiçbir zaman vücut bulmadığı bir coğrafyada yaptırım gücünü bizatihi kendisinden alan yazıya dökülmemiş bir hukuk üzerine dünyaya gelmekte ve hayatımız boyunca tüm sosyal ilişkilerimizde bu hukuku gözetmekteyiz. Biz Kafkasyalılar için ahlak ile eş anlamlı olan hukuk, salt ihlali halinde bundan zarar gören tarafın diğer tarafa karşı kullanabileceği bir silah olmaktan öte, en ufak bir ihlal şüphesinin dahi bulunduğu durumlarda, kusurlu olan tarafa bu hatasını telafi etme konusunda ödevler yükleyen bir olgudur.

Söz konusu süreçte anılan yasa hükümlerinin ihlal edilip edilmediği tartışması bir yana, Kaffed’in anılan yazısında pozitif hukuk normlarını referans alarak öne sürmüş olduğu hak iddiasının ve taleplerinin, yazımızın bütününde yansıtmaya çalıştığımız çerçevede, Ajans Kafkas için yerine getirilmesi gereken ahlaki bir yükümlülük olduğunu önemle belirtiyoruz.

Bu doğrultuda Kaffed’in “yalan, yanlı ve iftira” şeklinde nitelendirmesinden bağımsız olarak, açıkça yanlış bilgi içeren haber ve yazıların Ajans Kafkas haber sitesinden ve bunlara ilişkin bağlantıların sosyal medya hesaplarından dün itibariyle kaldırıldığını; anılan sürece ilişkin olarak Kaffed’in öne sürmüş olduğu yasal dayanağın ihlal edildiğini kabul etmemekle birlikte, Ajans Kafkas olarak ciddiye aldığımız bu hatamızın ve bundan çıkardığımız dersin hafızamızda taze kalması ve Kaffed’e, Sayın Yaşar Aslankaya’ya ve Ajans Kafkas’ın değerli okurlarına karşı olan özür sorumluluğumuzun hakkıyla yerine getirilmesi için Kaffed’in “Ajans Kafkas Haber Sitesi Yönetimine” başlıklı cevap yazısının ve buna karşılık özürlerimizi beyan ettiğimiz bu yazımızın, 15 (onbeş) gün süreyle haber sitemizde sürmanşette yayımlanacağını belirtmekteyiz.

Ajans Kafkas, hatasından ders çıkartacak ve edindiği değerli tecrübe ile yoluna devam edecektir.

Saygılarımızla,

Kaffed’in tekzibini aşağıya alıntılıyoruz;

“Ajans Kafkas Haber Sitesi Yönetimine”

Ajans Kafkas sitesinin 20 Mayıs 2016 günü “KAFFED heyeti anavatana alınmadı” başlıklı yanlış haberini 21 Mayıs 2016 günü daha vahim yanlışlar ile Kaffed Genel Başkanı Yaşar Aslankaya’ya atfen “düzeltmesi” üzerine 31 Mayıs 2016 günü bir açıklama yaparak Sayın Aslankaya’nın Ajans Kafkas ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını belirtmiş ve Ajans Kafkas sitesini doğrulatma olanağı olmasına karşın ikincil kaynaklardan özensiz “haber” yapmak yerine en basit yayıncılık ilkelerine uymaya davet etmiştik. (Açıklama metni için tıklayınız.)

Bu açıklamamız üzerine aynı gün söz konusu haber sitesinde fevkalade düzeysiz bir haber ve haber içerisinde Kaffed Genel Başkanı Yaşar Aslankaya ile yapıldığı iddia edilen bir de görüşme metni yayınlanmıştır.

Bu haber de doğru değildir. Sayın Aslankaya, görüşmeyi yaptığı iddia edilen Saslanbek Isaev ile bu veya başka bir konuda herhangi bir görüşme yapmamıştır.

Yayınlanan sözde konuşma metni de aslında söz konusu siteyi yalanlamaktadır. Sözde konuşma metninde Sayın Aslankaya’nın, “Bugün saat 3’te büyükelçilik önünde bir gösteri vardı. Bir basın açıklaması yapıldı Ankara’da Kaffed tarafından. Bunun da herhalde bu konuda dile getirilmiştir diye düşünüyorum. Ben gidemedim, İstanbul’dayım ama. Böyle bir çalışma vardı.” dediği iddia edilmektedir.

Kaffed tarafından 21 Mayıs günü Ankara’da Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde saat üçte yapılan basın açıklaması  metni bizzat Sayın Aslankaya tarafından okunmuştur.

Bu çerçevede Anayasa’nın 32 inci maddesi ve 5651 Sayılı Kanunun amir hükümleri ile basın meslek ilkeleri uyarınca;

1-Yalan, yanlı ve iftira içerikli haberlerinizin tamamının sitenizde ve sosyal medya hesaplarınızda yayından kaldırılmasını,

2-Bu cevap ve düzeltme metnimizin 1 hafta süre ile haber sitenizden ve iftira içerikli haberleri yayınladığınız sosyal medya hesaplarınızdan yayınlanmasını,

talep ediyoruz.

Erol Taymaz
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı