Moskova Müftülüğü Kafkasyalı öğrencilere burs veriyor

Moskova müftülüğünden, başarılı Kuzey Kafkasyalı öğrencilere burs.

Moskova müftülüğü, Kuzey Kafkasya’lı başarılı üniversite öğrencileri için bir burs fonu oluşturdu.

 

Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden olan ve Moskova üniversitelerinde eğitim gören on altı öğrenciye, ‘Güven’ iş kulübünün inisiyatifi ile Moskova şehir Müslümanları din idaresi bünyesinde burs verilmesi kararlaştırıldı.

 

Moskova Din İdaresi Başkanı, Müftü İldar Hazret Alautdinov, bu sosyal çalışmanın amacının gençler ve Moskova müftülüğü arasında yapıcı bir işbirliği oluşturmak olduğunu kaydetti.

 

Alautdinov “ Burada öğrencilerin milli kimliklerine bağlı olarak herhangi bir ayrımı olmadı, burs alanlar arasında Müslüman olmayanlar da var. İlk başta projeye Tataristan, Başkurdistan’dan da öğrencilerin dahil edilmesi yönünde idi, ancak şu anda Kafkasya gençliğinden başladı ve bu yönde devam edeceğiz” dedi ve uzun zamandır Kafkasya gençliği ile yapıcı bir diyalog oluşturmak konusunu düşündüklerini ifade etti.

 

Bu kampanyanın yapılma girişimi, bünyesinde Kafkasya’nın kabiliyetli gençlerini desteklemek istediğini ifade eden başarılı işadamlarının bulunduğunu ‘Güven’ iş kulübüne ait.

 

Dağıstan, Çeçenya, İnguşetya’dan üçer, üç Abazin ve bir Kuzey Osetyalı öğrenciye ilk bursları 14 Mayısta verildi. Burs verilecek öğrencilerin başarılarına göre seçildiği ve her dönem arttırılarak devam etmesinin planlandığı ifade edildi.

 

Kavkazki Uzel,AjansKafkas