Kuzey Osetya’da seçimlerin iptali için ilk adım atıldı

Kuzey Osetya’da devlet başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi için ilk adım atıldı.

 

Kuzey Osetya parlamento konseyi, seçim kanunu değiştirerek, devlet başkanının milletvekillerinin oylaması ile seçilmesine karar verdi. Parlamento Başkanı Aleksey Maçnev tasarıyı, Kuzey Osetya Anayasasının federal kanuna uygun hale getirilmesi üzerine çalışan komisyona gönderdi. Kanun tasarısının Ekim sonunda parlamentoda görüşülmesi bekleniyor. 

 

Halk seçimini iptal eden kanun tasarısına karşı çıkan tek milletvekili Komünist partisi temsilcisi oldu.

 

Kuzey Osetya’da başkanlık seçimleri 2015’te Taymuraz Mamsurov’un görev süresinin bitiminde yapılacak.

 

2012’de Rusya Federasyonunu oluşturan birimlerde daha önce atamayla göreve gelen devlet başkalarının halk seçimiyle göreve gelmesini düzenleyen kanun kabul edildi. Ancak daha sonra Kafkasya’da atama usulünün devam ettirilmesi için kanunda yeniden değişiklik yapıldı ve bölge parlamentolarına seçimleri iptal etme yetkisi verildi.

 

Şu ana kadar Dağıstan ve İnguşetya’da bu süreç işletildi ve bu iki cumhuriyette devlet başkanı milletvekillerinin oylarıyla göreve getirildi.

 

 

Kavkazki Uzel, AjansKafkas