Adıgece konuşanlar azalıyor

Maykop/Ajans Kafkas – Adıge Khase ihtiyarlar konseyi Adıgecenin geleceğinden endişe ediyor.

 

Adıgey Cumhuriyeti sivil toplum kuruluşu Adıge Khase’nin ihtiyarlar konseyi, anadil eğitimi hakkında bir toplantı yaptı. Toplantıda her geçen yıl anadilini konuşan Adıgelerin sayısının azaldığı, özellikle şehirdeki gençlerin anadilini iyi bilmediği ifade edildi. En ciddi sorun ders saatlerinin oldukça yetersiz olması. Adıge Khase ihtiyarları bu meselenin acilen çözülmesi ve diller kanununun tamamlanması gerektiğini düşünüyor. Adıgey’li bilim adamları diller kanunu için bazı ek düzenlemeler hazırladı. Bu ek düzenlemelerden biri, anaokullarında sadece anadilin kullanılacağı milli gruplar oluşturulması.

 

Adıgey hükümeti her yıl Adıgece yeni ders kitapları ve ders gereçleri için kaynak ayırıyor. 2013’de bu amaç için 3 milyon ruble harcanacak. 14 Mart kutlanacak Adıge Dili ve Edebiyatı Günü dolayısıyla eğitim kurumlarında çok sayıda program düzenlenecek. NTPRS/ÖZ/YA