Rusya’da sağlık anketi

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSİOM) vatandaşların Rusya sağlık hizmetlerinin kalitesi ve ulaşılabilirliğiyle ilgili değerlendirmelerini yayınladı.

Temmuz 2015’de yapılan ankete 130 yerleşim yerinden 18 yaş ve üzeri 1600 kişi katıldı.

Devlet poliklinikleri ve hastanelerinde ankete katılanların çoğu olumsuz yanıt verdi. Öncelikli olarak ankete katılanlar, sağlık hizmetlerinin düşük kalitede olduğunu ve sağlık personelinin profesyonel olmadıklarını ifade ediyor.

Rusların üçte ikisi (yüzde 65) devlet hastaneleri ve polikliniklerinde sunulan sağlık hizmetinin kalitesini genel olarak düşük olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte hastalanmaları halinde ankete katılanların yüzde 60’ı devlet hastaneleri ve polikliniklere ücretsiz sağlık hizmeti almak için gidiyor. Bu oran 2006’dan beri yapılan benzeri anketlerdeki en yüksek gösterge.

Hastahaneye gitmeden evde iyileşmeye çalışanların 2015 verilerindeki oranı ise en düşük seviyede; yüzde 25.

Ankete katılanların sadece yüzde 8’i paralı sağlık hizmeti alıyor.

Geleneksel şifacılar ise ankete katılanların sadece yüzde 1’i tarafından kullanılıyor.

Ankete katılanların düşüncesine göre, Rusya’da en çok görülen sağlık problemler, düşük sağlık hizmetleri (yüzde 50) ve doktor yetersizliği (yüzde 49). Ankete katılanlar en az şikayet ettikleri konu ise yüzde 9 ile Zorunlu Sağlık Sigortası.

Ankete katılanların çoğunluğu hastalanmalarının sebebi olarak kendilerini görüyor. İkinci sırada kötü ekolojik durum, üçüncü sırada ise düşük yaşam seviyesi ve maddi kaynakların yetersizliği görülüyor.