Abhazya su rezervleri açısından lider

Dünya Rezervleri Enstitüsü’nün değerlendirmesine göre, suyu kalitesiz ve tehlikeli olan ülkeler arasında 13 ülke yer aldı. Bunlar arasında eski SSCB’nin dört cumhuriyeti olan Türkmenistan, Moldovya, Özbekistan ve Azerbaycan da bulunuyor.

Abhazya kaliteli içme ve mineralli su rezervleri açısından dünyanın en önde gelen yerlerinden. Kilometrekare başına düşen kaliteli tatlı su ortalaması açısından tüm ülkelerin başında yer alıyor. Abhazya’da kilometrekare başına ortalama 1,7 metreküp akarsu, kişi başına ise yılda yaklaşık 30 bin metreküp su düşüyor. Bu rakam Avrupa ülkelerinin yaklaşık 11 katı.

Eko Kavkaza’nın verdiği bilgilere göre, Abhazya tatlı su dışında mineralli su kaynakları ile de zengin, kalite olarak dünya markalarından geride kalmıyor. Abhazya’da yaklaşık 170 mineralli su kaynağı bulunuyor, bunların birçoğu içime elverişli.