Çerkes kadınları yılın annelerini ödüllendirdi

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği Başkanı Prof. Dr. Günsel Avcı, “Kimlik bilinci yüksek ve topluma yararlı evlatlar yetiştirmiş” üç Çerkes annenin bağımsız bir jüri tarafından “Yılın Anneleri” olarak seçildiğini açıkladı.

“Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti” Derneği geleneksel olarak düzenlediği törenle “Yılın Anneleri”ni  ve “Onur Üyeleri”ni ödüllendirdi. 2019 Yılı Anneleri seçilen Nurdane Salt Duman, Hatice Altan ve Nazike Tarı ile Jüri Özel Ödülü layık görülen genç anne Setenay Gürçeşme Yılmaz için, Ödül Töreni, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 19:00 da Üsküdar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği Başkanı Prof. Dr. Günsel Avcı, derneğin kuruluşunun 100. yılından başlayarak, her yıl, “Kimlik bilinci yüksek ve topluma yararlı evlatlar yetiştirmiş 3 anneyi “Yılın Anneleri” seçerek, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti’nin Kurucusu “Hayriye Melek Hunc” adı ile ödüllendirdiğini belirterek, Ülke genelinde duyurusu yapılan bu ödüllendirme için yapılan başvuruların 5 kişilik bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Aynı törende Çerkes Kültürüne büyük emekleri olan Elmas Eşsiz, Ayşe Eşsiz ve Gülcan Altan’a Derneğin “Onursal Üyelik Plaketi” de takdim edildi.

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti 1918 yılında, Hayriye Melek Hunç başkanlığında, dönemin kültürünü özümsemiş beş Çerkes kadını tarafından İstanbul’da kuruldu.

Beşiktaş, Akaratler’de açılan Çerkes Numune Mektebi’nde örnek bir eğitim verildi. Okulun en önemli özelliği Osmanlı İmparatorluğunda “ilk defa’’, Müslüman halkın eğitim gördüğü bir okulda kız ve erkek öğrencilerin aynı çatı altında birlikte ders görmesiydi. Okulda Türkçe, tarih, coğrafya, biyoloji, edebiyat ve şiir dersleri yanında, Çerkesçe olarak dil dersleri, Kafkas tarihi, Fransızca dersi, resim ve müzik dersi, beden eğitimi, vals ve diğer modern dansların eğitimi de veriliyordu. Yine Osmanlıda “ilk olarak” 4 -6 yaş öğrencileri içinde bir “Anasınıfı” konulmuştu. Diğer bir “ilk” ise, İslam dünyasında ilk kez Latin harfleriyle eğitim yapılan bir okul olmasıydı. Bu okul ve dernek 1923 yılında kapatıldı.

2 Ocak 2012 yılında aynı isimle, yeniden kurulan dernek, Çerkes dili ve kültürü eğitimlerine ağırlık vererek, Türkiye’nin kültür zenginliğinde önemli bir yeri olan Çerkes Kültürü’nün yaşatılması ve geleceğe aktarılması çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: Hürses