Kabardey-Balkar’da seçim hakkı iptal edildi 

Kabardey-Balkar Parlamentosu devlet başkanının seçimle göreve gelmesini düzenleyen kanunu iptal etti.

 

Rusya Federasyonunu oluşturan bölgelerde vali ve devlet başkanlarının seçimle göreve gelmesini düzenleyen kanunda, Kafkasya’da atama usulüne devam edilebilmesi için değişiklik yapılmasının ardından Kabardey-Balkar’da da seçim hakkı ortadan kaldırıldı. Daha önce İnguşetya, Dağıstan ve Kuzey Osetya’da seçim hakkı iptal edilmişti.

 

Kabardey-Balkar Parlamentosu dünkü oturumunda bölge devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçimini iptal eden yasa tasarısını ilk görüşmede kabul etti. Nihai onaylama yeni yılda yapılacak.

 

Tasarıya göre, Kabardey-Balkar devlet başkanı Rusya devlet başkanı tarafından sunulan üç aday arasından Kabardey-Balkar parlamentosu milletvekillerince seçilecek.

 

RİA Novosti, AjansKafkas