Umarov, Çeçen-İçkerya’yı feshetti

İstanbul/Ajans Kafkas – Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti’nin hukuki yapısını ortadan kaldıran ‘Kafkasya Emirliği’ ilanı Dokku Umarov’un yeni kararnameleriyle şekillenirken Çeçenya’yı da bir vilayete çeviriyor.

Kavkaz-Center’ın ilan ettiği bir dizi kararnameye göre Umarov, Cahar Dudayev’in öncülüğünde SSCB’nin dağılmasının ardından kurulan ve halkın oylarıyla anayasallaşan Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti’ni sona erdiriyor. Umarov haliyle cumhuriyetin temel kurumları olan Çeçen-İçkerya hükümeti ve parlamentosunu da feshediyor. Umarov imzaladığı kararnamelerde de hicri takvim kullanıyor.

Kavkaz-Center’a göre ‘Kafkasya Emirliği Emiri Ebu Osman’ imzasını kullanan Umarov, kararnameleri 29 Ramazan 1428’de imzaladı. Ancak teknik engeller yüzünden kararnameler ajansa önceki gün ulaştı.

Umarov’un kararnameleri şöyle:

  • Kafkasya Emirliği yapısında vilayet yönetim bölgesini oluşturmak.
  • Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti’ni Kafkasya Emirliği Nohçiyço (İçkerya) vilayetine çevirmek.
  • Kafkasya Emirliği yapısı içerisinde şu vilayetleri kurmak: Dağıstan Vilayeti, Nohçiyço (İçkerya) Vilayeti, Galgayço (İnguşetya) Vilayeti, İriston (Osetya) Vilayeti, Nogay bozkır Vilayeti, Kabardey, Balkar ve Karaçay Birleşik Vilayeti.
  • Kafkasya Emirliği vilayetleri il başkanları kurumunun tesis edilmesi.
  • Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti devlet başkanlığı kurumunun lağvedilmesi.
  • Eski Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti bakanları kurulunun lağvedilmesi.

Kararnamelerin yerine getirilmesi konusunda kontrolün Umarov’a ait olduğu ve kararnamelerin imzalandıktan sonra yürürlüğe girdiği de ifade ediliyor. ÖZ/FT