Çerkesler Adıgey için Moskova’yı uyardı

Maykop/Ajans Kafkas – Adıgey’in özerklik statüsünün altını oyacak şekilde bazı kurumlarının kapatılması Adıgeleri endişelendiriyor. Çerkes sivil toplum örgütleri, Adıgey’deki kurumların kapatılmasının federal anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı.

Çerkes Kongresi Başkanı Murat Berzeg, Adıge Khase Başkanı Aslan Çirg, Kabardey-Balkar Çerkes Kongresi Başkanı Ruslan Keşev ve Karaçay-Çerkes Çerkes Kongresi Beslan Mahov konuyla ilgili olarak federal yönetimi ortak mektupla uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duma Başkanı Boris Grizlov, Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeri Zorkin’e gönderilen mektupta, Adıgey Gümrüğü, Veterinerlik ve Bitki Kontrol Hizmeti ve Narkotik Kontrol Dairesi’nin kapatılması, Vergi Dairesi’nin de kapatılacak olmasından dolayı kaygılar dile getirildi. Bu kurumların Adıgey Cumhuriyeti yönetim organlarının rızası olmadan kapatılarak Rusya anayasasının da çiğnendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Adıgey Cumhuriyeti’nin köklü halkı Çerkeslerin (Adıge) kendi kendini idare etme hakkına sahiptir. Adıgeler ekonomik, sosyal ve kültürel haklar konusundaki uluslararası anlaşmalara göre özgürce kendi siyasi statüsünü belirleme, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sağlama hakkına sahiptir. Köklü halkın haklarını uygun kurumlar olmadan gerçekleştirmesi de mümkün değil. Adıgey Cumhuriyeti’ndeki federal organların ortadan kaldırılması, onu diğer Rusya Federasyonu cumhuriyetlerine göre eşit olmayan bir duruma sokacaktır. Bize göre, Adıgey Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu hukuk alanından dışarıya itiliyor. Böyle bir yaklaşım, sadece Rusya federatif prensibini ihlal etmiyor, aynı zamanda Kuzey Kafkasya’da istikrarı bozuyor."

Mektupta Adıgey kurumlarını fesih sürecinin bir an önce durdurulması istendi.

KU/ÖZ/FT