Rusya’da egemenlik “halkın değil, başkanın”

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSİOM)’un yaptığı anket,  çarpıcı sonuçları ile dikkat çekiyor. 

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin “Rusya’da egemenlik ve iktidar kime ait?” sorusuna verilen cevaplar, halkın çoğunluğunun devlet başkanının halktan üstün olduğu görüşünü savunduğunu gösterdi.

 

Ankete katılanlardan yaklaşık %55’i bu soruya “devlet başkanı” cevabını verirken, “halk” diyenlerin orası %23’de kaldı. Egemenlik ve iktidarın “parlamento ”ya ait olduğunu söyleyen %11’lik bir kitleye karşılık yaklaşık %3’lük bir oranda bu soruya “Tanrı” cevabını verdi.

 

Ankette devlet yapısı ile ilgili sorulan soruya ise katılımcıların %72’si “federatif devlet”, %4’ü üniter devlet cevabını verirken %13’lük bir oran ise “bağımsız devletler topluluğu” olduğunu açıkladı.

 

Egemenliğin devlet başkanına ait olduğu fikrinin toplum nezdinde bu kadar yaygın olması, tarihsel ve güncel sebepleriyle birlikte tartışılıyor. 

AjansKafkas