Yaşa Bachi-Yurt sloganı Kadirov kültüne karşı gizli bir protestoyu açığa çıkardı

Kafkasya Milletler Meclisi Başkanı Ruslan Kutaev’in izlenimine göre ‘’Yaşa Bachi-Yurt’’ tezahüratı Çeçen yetkililer tarafından dayatılan ilk cumhurbaşkanı (Ahmad Kadirov) kültüne ve ‘’Yaşa Ahmad’’ sloganına karşı üstü kapalı bir protesto haline geldi. 

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Kafkasya Sorunları ve Bölgesel Güvenlik Merkezi (MGIMO) bünyesinde kıdemli bir araştırmacı olan Ahmet Yarlıkapov, kolluk kuvvetlerinin tezahüratı ilk yapan gençleri yakaladıktan sonra alenen azarlayıp aşağıladıklarını bildirdi.

Yarlıkapov, Cumhuriyet’te Kadirov ailesi kültünün -sadece Ahmad Kadirov değil aynı zamanda şu an ülkenin başında görevli olan oğlu Ramzan da dahil- oluşturulduğunu belirtti. Bunun yanında Çeçen geleneğinde bu tarz kültlerin bilinmediğinin altını çizen Yarlıkapov, ‘’Çeçenya’daki tek otorite sufi şeyhleridir. Onların otoritesi manevi kaidelere dayanır baskıya değil.’’ dedi. Modern Çeçenya’daki durumun Sovyet liderlerinin kültlerinden farklı bir konumda olduğuna inanan Yarlıkapov sözlerini ‘’Kamusal protesto ve eylemlerden kendi kültünün muhalifleri olduğunu çok iyi anlayan komünistler, Sovyet döneminde böyle kamusal bir aşağılamaya girişmediler. Bilakis bu tarz kişileri sessiz sedasız akıl hastanelerine göndermeyi tercih ettiler.’’ diyerek noktaladı. 

Ruslan Kutaev de ‘’Yaşa Bachi-Yurt” tezahüratının, Ahmad Kadirov kültünün dayatılmasına karşı bir direniş biçimi olduğuna inanıyor. Kutaev,’’İnsanlar bunun saçmalık olduğunu açıkça belirtmekten korkuyor  ancak bunu dolaylı bir şekilde beyan etmeye çalışıyorlar.’’ dedi. 

Kaynak: KU