Suriyeli Çerkeslerin karşılaştıkları engeller bitmiyor

Rusya vatandaşlığı hakkına sahip olan Suriyeli Çerkesler, Rus dili konusunda aşırı katı şartlarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi de vatandaşlık almak için gerekli olan ulusal dilin yeterliliği şartına ek olarak Rus edebiyatı gündeme getirildi.

Çerkesler, Adigey ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerine Suriye’de iç savaşın başladığı 2012 yılında gelmeye başladılar. Rusya Federasyonu’ndan beş yıllık ikamet izni alanlar olduğu gibi vatandaşlığa kabul edilenlerde oldu.

Rusya vatandaşlık kriterlerinden olan dilin yeterliliği için girilen sınavda genç mülteciler başarılı olurken yaşlılar için sınav ciddi bir engel teşkil ediyor.

Askeri yetkili Shot, Suriyeli Çerkeslerin Rusçayı öğrendiği kadar Rus şiir ve edebiyatı hakkında da bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.

Çerkes aktivistler federal merkeze muhacirlerin öğrenmesi gerektiği dilin Rusça değil Çerkesçe olduğu konusunda defalarca itirazda bulundular .
Ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı.

Bölgede ki göç idare görevlisi Andria Skobcenko , Panehes köyünde ki bir toplantıda içişleri bakanlığının göçmen yeterlilik kriterlerini değiştiremediğini belirtti.

Bir diğer problem ise Çerkeslerin istihdamı konusunda yaşanmakta. ikamet izni bulunan yerel girişimci ve kuruluşların alacağı izinler sık sık reddediliyor.
İş verenler , Rusya’da ikamet izni ve geçici ikamet izninin eşit olmadığını söylüyor. Fakat federal yasa, geçici ikamet izni olanlara çalışma hakkı tanıyor. Mağdurlar, karşılaştıkları yasadışı başvuru redleri durdurmak için Adigey Çalışma Bakanlığı aracılığıyla Adigey iş dünyası temsilcileriyle görüşecek.

Kaynak: Kavkaski Uzel