Karaçay-Malkarlar Ankara’da yeni dernek kurdu

Ankara’daki Karaçay-Malkarlar “Mingi Tav Karaçay-Malkar Bilim ve Kültür Araştırmaları Derneği” adıyla yeni bir dernek kurdular. Yayınladıkları basın bildirisinde derneğin merkezinin “Toros Sokak Fazlıoğlu İşhanı No: 31/12 Sıhhiye-Çankaya/Ankara” adresinde bulunduğunu ilan eden Prof. Dr. Ufuk Tavkul başkanlığındaki Karaçay-Malkarlar, genel kurul toplantısının ileri bir tarihte gerçekleşeceğini belirttiler.

İşte o bildiri:

Türkiye’de yaşayan değerli Karaçay-Malkar halkımıza kıvançla duyuruyoruz!
Türkiye ve Dünya’nın birçok ülkesinde yaşayan Karaçay-Malkarlıların tarihi ve kültürel unsurlarının tespiti, tanıtılması ve korunması, Kafkasya ile kültürel bağların devamlılığının sağlanması doğrultusunda;
– Eğitim, Bilim, Kültür, Toplum ve Sanat alanlarında faaliyetler yürütülmesi;
– Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapılması ayrıca yapılmasına destek olunması;
– Kamuoyunu ve ilgili kuruluşların bölge ve kültürü hakkında aydınlatılması;
– Türkiye’deki Karaçay-Malkar gençleri başta olmak üzere Dünya Karaçay-Malkar Gençlik Platformunun birlik ve beraberlik içerisinde oluşturulması amacıyla kurumsallaşmasına katkı sağlamak üzere ulusal ve uluslararası projeler ile forumlar düzenlenmesi;
– Eğitim faaliyetleri düzenleyerek, faaliyet yürüten kişi ve kuruluşlara yardımcı olunması;
– Branşında ilgili araştırmacılar ve öğrencilere teknik, bilimsel ayrıca maddi destek sağlanması, Kafkasya’da yaşayan Karaçay-Malkarlıların resmi ve özel kuruluşları ile Türkiye arasında karşılıklı yapılacak eğitim, bilim ve kültür amaçlı işbirliği faaliyetlerine katkı sağlamak üzere Ankara merkezli “MİNGİ TAV KARAÇAY-MALKAR BİLİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ” adıyla resmi bir STK kurulmuştur.
İçinde bulunduğumuz asrın gereksinimleri ve “küreselleşme” denilen kültür dejenerasyonuna karşı dilimizi, kültürel değerlerimizi doğru ve birlik içerisinde yaşamak, korumak ayrıca tecrübe ve birikimlerini Karaçay-Malkar halkına sunmak isteyen tüm hemşehrilerimizi “Mingi Tav” etrafında toplanmaya davet ediyoruz.
Tarihimize, edebiyatımıza, toplumsal ve kültürel değerlerimize, milli şuur ve duygularımızla yetişmiş şahsiyetlerimize içeride ve dışarıda olumlu veya olumsuz, kimi zaman pervasızca tutum izleyenlere karşı gerekli çözümlerle tek ses, tek yürek olarak karşılık verecek, gelecek nesle yol haritası hazırlanmasına katkı sunacak, tüm akademisyen, öğrenci, her türlü meslek gruplarından başarılı hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz.
Türkiye genelinde, bütün hemşehrilerimizi derneğimizin ruhani ve fikir birliği çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.
Bildirimizin tüm Karaçay-Malkar kardeşlerimize ulaşması dileğiyle. Saygılarımızla…

MİNGİ TAV KARAÇAY-MALKAR
BİLİM ve KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
Geçici Yönetim Kurulu

Genel Kurul Toplantısı ileriki tarihlerde ilan olunacaktır…

Dernek Geçici Yönetim Kurulu
1. Ufuk TAVKUL Başkan
2. Ufuk TUZMAN Başkan Yardımcısı
3. Semiha ARIKAN Genel Sekreter
4. Dilek TUZMAN Sayman
5. Murat ERDOĞAN Kurucu Üye
6. Zafer GÖKGÖZ Kurucu Üye
7. Gürşad TUTAR Kurucu Üye
8. Salih ÇİNPOLAT Kurucu Üye
9. Recep Cankat GÖKGÖZ Kurucu Üye
10. Şamil DOMBAYCI Kurucu Üye
11. Setenay TUZMAN Kurucu Üye


Yorumlar