Dağıstan’da düşük gelirli ailelere yönelik sosyal destek önlemleri artırıldı

Dağıstan Cumhurbaşkanı Sergey Melikov, 2007 yılında yürürlüğe giren çocuklu ailelere yönelik ek sosyal destek tedbirlerine ilişkin kararnameyi değiştirdi. Yeni kararnameye göre beşinci ve sonraki her çocuğun doğumunda düşük gelirli ailelere bir kerelik yapılacak olan nakit ödeme 10 bin rubleden 20 bin rubleye çıkarıldı.

Melikov’un imzaladığı kararnameyle ek bir destek paketi daha uygulamaya girdi. Yeni kararnameyle Dağıstan’da daimi olarak ikamet eden, sosyal açıdan düşük gelirli ve en büyük çocuğu 23 yaşını geçmemiş ailelere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren onuncu veya sonraki çocuğun doğumunda bir defaya mahsus ücretsiz olarak minibüs verilecek. Araçların maliyeti devlet bütçesinden karşılanacak. Bu doğrultuda Dağıstan hükümetine ilgili kararnamenin uygulanması ve prosedürleri belirlemesi için talimat verildi.