AGİT Çeçenya’da eşcinsellere işkence yapıldığını açıkladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) “Çeçenistan’da insan hakları ihlalleri” ile alakalı rapor yayınladı. AGİT üyesi devlet temsilcileri, Rusya’nın Çeçenistan’da yaşanan insan hakları ihlalleri, işkenceler, yargısız infazlar, STK’lar üzerindeki baskılar ve Çeçenya’daki eşcinsellere işkence sorununu çözmekte isteksiz olduğu gerekçesiyle 1 Kasım 2018 tarihinde, Çeçenya ile ilgili olarak AGİT araştırmasının başlatılmasına karar vermişti.

AGİT araştırması çerçevesinde hazırlanan Çeçenya’daki insan hakları ihlalleriyle ilgili rapor, Avusturyalı hukuk profesörü Wolfgang Benedek tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde İngilizce olarak yayınlandı.

Avusturyalı raportörün araştırması çeşitli sivil toplum kuruluşları olan; İnsan Hakları Merkezi, İşkenceye Karşı Komite, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Rus LGBT Ağı ve diğer insan hakları örgütlerinden gelen raporlar referans alınarak oluşturuldu. Buna ek olarak araştırmacı, Birleşmiş Milletler Komitesi ve bazı medya kuruluşlarının yayınlarına da raporda yer verdi.

İşkence, yargısız infazlar, insan hakları savunucuları üzerindeki baskı ve Çeçenya’daki eşcinseller hakkındaki bilgiler, AGİT uzmanının raporunda tartışmasız gerçekler olarak tanımlanıyor. Raporun yayınlanmasının cumhuriyetteki durumu değiştirmeyeceğini, ancak Çeçenya’dan Avrupa’ya iltica eden mültecilerin yurtdışında korunmalarını kolaylaştıracağı ifade ediliyor.

Benedek yayınladığı raporda: “Cumhuriyette ifade özgürlüğü ile mahremiyetin kısıtlı olduğunu ve ayrıca cinsel yönelim dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle ülke vatandaşlarına karşı ayrımcılık yapıldığı” sonucuna vardı.

Raporda, Rusya’nın Çeçenya’daki insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma başlatmaması durumunda, farklı yaptırım mekanizmaların devreye gireceği ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne raporun sunulacağı belirtiliyor. İlgili rapora uluslararası kuruluşun resmi internet sayfasından ulaşılabilir.


Yorumlar