Abhazya, Rusya ve Türkiye ilişkileri Sohum’da görüşüldü

“Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında Abhazya” konulu yuvarlak masa toplantısı Abhazya’nın başkenti Sohum’da başladı.

Apsnı Vakfı Başkanı Soner Gogua konuşmasında, günümüz Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında, Abhazya’nın kalkınma imkanlarının tespitinin, tartışılması ve bu imkanların kullanımının önemli bir görev olduğunu ifade etti.

Gogua “Diyaloga başlamamız ve problemlerimizi müzakere etmemiz lazım. Rusya Abhazya’nın bağımsızlığını tanımış stratejik bir müttefikidir. Aynı zamanda Abhazya ve Türkiye arasında tarihi bir ilişki mevcuttur. Bu iki ülkenin arasında büyük bir ticaret hacmi var. Türkiyeli iş adamları Abhazya’da turizm ve tarım alanında önemli yatırımlar yapıyorlar. Aynı zamanda en büyük Abaza diasporası Türkiye’de yaşıyor. Bundan dolayı, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkinin aslında Abhazya’ya ile de alakalı olduğunu görmemiz gerekir” dedi.

Abhazya parlamentosu milletvekili Sergey Şamba’nın Ekho Kavkaz’a yaptığı açıklamaya göre, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkinin daha istikrarlı olması gerekiyor. Geçmişteki anlaşmazlıklara rağmen, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimi bölgedeki istikrara yardımcı oluyor. Şamba “Abhazya, Rusya’nın bölgedeki pozisyonunun sağlamlaşması yolunda önemli bir faktör olabilir. Türkiye her zaman bölgede uluslararası ilişkilerin önemli bir aktörü oldu. Bu iki ülkenin işbirliği bölgedeki istikrarın taahhüdüdür” dedi.

Şamba, açıklamalarını, Türkiye’nin Abhazya’nın bağımsızlığını tanımasına dair umutlarını dile getirerek sonlandırdı.