‘Emirlik için 500 milyon dolar ayrıldı’

Londra/Ajans Kafkas – Çeçen-İçkerya Dışişleri Bakanı Ahmed Zakayev, Rusya’nın Çeçen direniş lideri Doku Umarov’a emirlik ilan ettirip bütün Kafkasya’yı ateş çemberine almayı planladığına dair ifşaatını sürdürüyor. Radio Liberty’nin sorularını yanıtlayan Zakayev, bunun Rus istihbarat servisi FSB’nin projesi olduğunu ve bu iş için 500 milyon dolar para ayrıldığını vurguladı.

Bu projede Çeçenya ve Dağıstan Halkları Kongresi’ni kurmuş insanların da yer aldığını belirten Zakayev’in çarpıcı açıklamaları şöyle:

 

Kuzey-Kafkasya emirliğinin ilanı gerçek hayattan çok uzaktaki insanların oyunu olarak görülüyor. Bu düşünce sizi neden endişelendirdi?

 

Rusya devleti her zaman bizi politik ve hukuki pozisyondan uzaklaştırarak mukavemetimizi sadece dini cihete taşımamız için gayret gösterdi. Bunu gerçekleştirmek için farklı düşünceler ve ayrılıklarla bağlantılar kurarak din faktörünü kullanıyor. Amaç devletimizin temellerini yıkmak. Bugün tespit ettiğimiz ve gördüğümüz şey, din konusunda spekülasyonu kullanarak, Çeçen halkını özgürlük yolundan dönmeyen zorlamak. Ülkemizde farklı güçler var olageldi, bunların çalışmalarına örnekler verebiliriz. Örneğin, Çeçenya’da ‘Vahhabi hareketi’. Çeçenya’ya ilk kez bu ideolojiyi Daniyev Adam getirdi. Onu daha sonra Moskova’da NTV televizyon programında gördüm ve kendisinin FSB albayı olduğunu gururla söylüyordu. Bunu, din demagojisini kullanarak Çeçen halkının bütünlüğünü yıkma girişimlerinin nereden geldiğini hatırlatmak için söylüyorum.

Yaptığım açıklamada ‘Emirlik’ adı altında özel olarak hazırlanmış yeni bir operasyondan söz ettim. Bu operasyonun ana amacı, mücadele eden halkın Devlet Başkanı Dokka Umarov’un eli ile devletimizin bağımsızlık temellerini yok etmek ve onun şeklini değiştirmektir. Hukuki tutumumuzdan uzaklaşırken devletimizin yapısında yaşanacak her tür değişim onları mutlu eder eder.

 

Bilindiği gibi, Cohar Dudayev ve ondan sonra tüm halk tarafından seçilmiş olan Devlet Başkan Aslan Mashadov, Moskova ile Rusya’nın şartlarında anlaşıp devlet başkanı olarak kalma konusunda birçok fırsata sahip oldu. Ancak onlar başka bir yol seçti. Diğer taraftan onların etrafında tüm Kuzey Kafkasya’yı birleştirme ve bir devlet ilan etme çağrısı yapan kişiler vardı. Ancak onlar ve arkalarından gelenler de buna yaklaşmadı. Şimdiki İçkerya devlet başkanın bu yönde bir adım atacağı endişesini neden taşıyorsun?

 

Bugün Dokka Umarov’un etrafındaki durum şöyle, ona belli kişiler etki etme gayreti içerisinde. Bu insanlar ona, böyle davranmadığı takdirde mücadele saflarındaki gençlerin kendisinin İslam’dan yüz çevirdiğini düşüneceğini söylüyor. Ama bir kez daha söylemek istiyorum ki, gerçekte bir emirlik veya halifelik kurulmasından söz edilmiyor. Bugün Rusya’nın özgürlük yolunda giden halkları yok etme imkanı verecek bir durum oluşturmaya ihtiyacı var. Rusya tarafının namaz kılan, özgürlüğü isteyen ve onu düşünen herkesi yok etme imkanı doğacak, çünkü planlanan Kuzey Kafkasya emirliğine tüm dünyaya Kaide örgütü ile beraber savaş ilan etme de eşlik edecek. Bu senaryonun gerçekleştirilmesinin ardından Putin’in Kafkasya’da düzeni sağlama arzusunu açıklama fırsatı oluşacak. Şöyle diyebilecek:  Siz benden ne istiyorsunuz, denizden denize emirlik veya hilafeti mi? Aynı zamanda Batıya da savaş ilan etmiş hilafet mi?’

 Ve bunun ardından Kremlin Batıdan gelen her türlü eleştirel sesi susturabilecek.

Bu, Kafkasya halkları için büyük bir trajedinin öncülü olacak çünkü Çeçenya’da olduğu gibi terörü diğer Kuzey Kafkasya halkları arasında da yaygınlaştırmak için Rusya’ya yeni bir formalite gerekli. Rusya Kafkasya halklarına karşı terörün yayılması konusunda kendini dünyanın önünde haklı çıkaracak, o güya halklarla değil sadece ‘İslam aşırılıkçılarla ve teröristlerle’ savaşacak. Müslüman din alimlerine bizim şartlarımızda böyle bir deklarasyonun ne gibi tehlikeler taşıdığını açıklamaları talebi ile başvurdum. Onlar yüksek tehlike ve ağır sonuçları olacağı sonucuna vardılar. Planlanmış provokasyonun amacına ulaşacağını düşünmüyorum, ama bu operasyon için büyük paralar ayrıldığını biliyorum. Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Rusya istihbaratı ve yönetimince bu projenin gerçekleştirilmesi için 500 milyon ABD doları ayrıldı. Bu projedeki bazı kişileri biliyoruz. Onların Rus istihbaratı ile görüşmelerini ve görüşmelerinin içeriğini biliyoruz. Rus istihbaratı ile beraber çalışan bu kişilerden projenin Dokka Umarov’a ulaştığını biliyoruz.

 

Onların isimlerini söylemek istemiyor musun?

İsimleri açıklamak için henüz erken. Ama şimdilik şunu söyleyebilirim, aralarında Çeçenya ve Dağıstan Halkları Kongresi’ni kurmuş olan isimler bulunuyor. Bu insanlar kongrenin kurulması ve faaliyetleri sayesinde Rusya’ya Çeçenya’ya karşı ikinci savaşın başlatılması fırsatını verdi. Aynı insanlar şimdi de yeni proje ile meşguller. Buna izin verilmemesi ve engellenmesi için Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti anayasasında ilgili mekanizmalar var ve bunlar harekete geçecek. ÖZ/FT