Adıgey’de ‘aşırılıkçılık’ konferansı

Adıgey’de Kafkasya’da aşırılıkçılıkla mücadele konulu bölgeler arası konferans yapılıyor.

 

Adıgey’de dün başlayan ve bugün sona erecek olan konferansta halklar ve dinler arası uzlaşının korunmasına yönelik çalışma tecrübeleri göz önünde bulundurularak, farklı ‘aşırılıkçı’ olayların engellenmesi tartışılıyor.

 

Ulusal işler, yurttaşlarla ve medya ile ilişkiler devlet komitesi başkanı Asker Şhalahov “Kafkasya halklarının halk diplomasisi geleneği ve iyi komşuluk ilişkileri tarihi ışığında güçlerimizi birleştirmeliyiz” dedi.

 

Komite bilgilerine göre, Adıgey’de ‘aşırılıkçı’ faaliyetler özellikle internet ortamında görülüyor. 2011’de iki, 2012’de altı, 2013’te dört vaka tespit edildi. Bütün ‘aşılıkçılık’ olaylarında suçlular cezaya çarptırıldı.

 

Regnum, AjansKafkas