Adıgey çevre güvenliğinde ilk yirmide

Adıgey,  Rusya Federasyonunda yapılan bağımsız araştırma sonucuna göre ekolojik açıdan en güvenli bölgeler arasına girdi.

 

Yeşil Devriye sivil toplum kuruluşu uzmanlarının 2013 değerlendirmesine göre, Adıgey çevre güvenliğinde Rusya Federasyonu bölgeleri arasında 19. sırada yer aldı. Çevresel, sosyo-ekolojik, endüstriyel ve bileşik çevre endeksi hesaplarına dayanan gözlem sonuçlarına göre Tambovskaya ilk sırayı alırken, Yaroslav, Voronejski, Rostov, Novosibirsk ve Samara da olumlu göstergelere sahip bölgeler arasına girdi.

 

 

 

Yuga, AjansKafkas