Kafkas asıllı Kevseri için uluslararası sempozyum

İstanbul – Büyük Kafkas sürgünü sırasında Osmanlıya göç etmiş bir aileye mensup olup, son dönem Osmanlı âlimlerinden sayılan Mehmet Zahit Kevseri uluslararası bir sempozyumla anılıyor.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Düzce Belediyesi tarafından 24-25 Kasım tarihlerinde Efteni Termal Otel’de düzenlenen sempozyumda Kevseri’nin yaşamı ve ilmi mirası ele alınacak.

12 oturum halinde gerçekleştirilecek sempozyumda yurt dışından 16, Türkiye’den 18 tebliğci ile 29 müzakereci katılacak.

1863’te Kafkasya’dan Düzce’ye yerleşen ulema sınıfından Hacı Hasan Efendi’nin oğlu olan Kevseri, babasının kurduğu bugünkü Çalıcuma köyünde 1879’da doğdu.

İlk öğrenimini babasından aldıktan sonra İbtidâiye ve Rüşdiye tahsilini Düzce’de tamamladı. Yüksek öğrenimini 1893’te gittiği İstanbul’da değişik medreselerde okuyarak 1904’te tamamladı. İki yıl sonra Fâtih Câmii’nde ders vermeye başladı ve 1913’te İstanbul Müderrisliği unvânını aldıktan sonra medreselerin ıslahı için kurulan komisyonda rol oynadı. Yeni tanzim edilen medreselerde hocalık yaparken 1914’te Kastamonu’da yeni kurulan bir medreseye tayin edildi, üç yıl sonra tekrar İstanbul’a dönerek önce Dâruşşafaka ardından Medresetü’l-Mütehassisîn’de dersler verdi.

Bu arada Şeyhulislâmlık Ders Vekâleti Meclisi üyeliğine getirildi, daha sonra Şeyhulislâm Ders Vekili oldu. Azlini müteakip 1922’ye kadar Ders Vekâleti Meclisi üyeliği ve Medresetü’l-Mütehassisîn hocalığı görevlerini sürdürdü. 1922’den sonra Mısır ve Şam seyahatlerinin ardından Kahire’ye yerleşip ilmi çalışmalarını yaşamını yitirdiği 1952 yılına kadar sürdürdü. (Ajans Kafkas)

Sempozyum Programı