Kuzey Osetya hükümetinde kadro değişikliği

Kuzey Osetya hükümetinde bazı kadro değişiklikleri yapıldı. Kadro değişiklik kararları bölge başkanlığını geçici olarak yürütmekte olan Tamerlan Aguzarov tarafından imzalandı.

Aguzarov “Önümüzdeki günlerde hükümet yapısı tamamıyla yeniden oluşturulacak. Önümüzde ertelenmeyecek çözüme ihtiyacı olan ciddi meseleler bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Kadro değişiklikleri sonucunda, geçici olarak birinci başbakan yardımcılığı görevine eski milletvekili Vyaçeslav Bitarov atandı. Ayrıca Valentin Bazrov, Rafael Belikov, Rustem Kelehsayev, Leonid Keselbrener de başbakan yardımcılığı görevine atandılar.

Ekonomik Kalkınma Bakanı Soslan Besolov, Tarım ve Gıda Bakanı Robert Zaseyev, Eğitim Bakanı Alan Ogoyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Larisa Tuganova, Devlet Mülkiyet ve Toprak İlişkileri Bakanı Kazbek Fidarov, Kültür Bakanı Fatima Habalova, Maliye Bakanı Natalya Tsareva önceki hükümette olduğu gibi geçici hükümette de görevlerine devam edecek.  Sağlık bakanlığına ise geçici olarak bakan yardımcısı Taymuraz Revazov getirildi.