Seçmeli anadil derslerine başvuru için son günler

5 ve 6. sınıflarda seçmeli ders başvuruları için son tarih 21 Haziran. Adıgece ve Abaza derslerini tercih edecek öğrencilerin Cumartesi gününe kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

 

Seçmeli ders uygulamasının ikinci yılında 5 ve 6 sınıf öğrencileri, çeşitli ders grupları içinden ilgi alanlarına göre haftada toplam 6 saatlik seçmeli ders tercihinde bulunacak. Bir okulda Adıgece (ya da Abazaca) dersinin açılabilmesi için o okulda 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi gerekiyor. Ders seçimi, öncelik sırasına göre 10 dersin tercih edildiği dilekçelerin okul müdürlüklerine sunulmasıyla yapılacak.

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda özellikle anadil derslerini seçecek öğrenci ve velileri ilgilendiren şu ifadelere yer veriliyor: “Okul yönetimleri hangi seçmeli derslerin okutulacağına dair herhangi bir belirleme yapmayacaklar, özellikle ilgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesi ile öğrencileri ve velilerini kesinlikle belirli derslere yönlendirmeyeceklerdir.

 

Okulda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacaktır”.

 

Konuyla ilgili resmi yazı ve dilekçe örneklerine Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun internet sitesinden ulaşılabilir: http://www.kaffed.org

 

AjansKafkas