İnsan Hakları Merkezi Kabardey-Balkar şubesi lağvedildi

“İnsan Hakları Kurumu” Kabardey-Balkar şubesi kendisini lağvetme kararı aldı.

Mart 2013’de adalet bakanlığı, savcılık ve vergi hizmeti temsilcileri “İnsan Hakları Merkezi”nde denetleme yaptı. 22 Aralık 2014’de kurum “yabancı ajan listesi”ne alındı. Temmuz başında “İnsan Hakları Merkezi”nin “yabancı ajan listesi”nden çıkarılma talebi reddedildi.

Kabardey-Balkar İnsan Hakları Merkezi’ne göre, Adalet Bakanlığı’nın ilgili talebi reddi, merkezin son bir yıldır NED Vakfı tarafından finanse edilmesine dayanıyor.

13 Temmuz’da Kabardey-Balkar İnsan Hakları Merkezi resmi web sitesinden, kuruluşlarının bağımsız tüzel bir kişilik olduğu ve siyasi faaliyetlerle ilgilenmediği açıklandı. Açıklamada ayrıca kuruluşlarının NED Vakfı’ndan aldığı desteği gelecek yıl için kabul etmediği ve Eylül 2015’e kadar sürekliliği olan sözleşmeyi feshettiği duyuruldu.

Kabardey-Balkar İnsan Hakları Merkezi temsilcisi, Kavkazki Uzel’e yaptığı açıklamada, “Kurumumuz NED Vakfı ile ilişkisini kesmiştir. Rusya menşeli bir vakıf olan “Sivil haysiyet”e (Гражданское достоинство) hibe almak için başvurmuş fakat ret cevabı almıştır. Bu sebepten İnsan Hakları Merkezi Kabardey-Balkar şubesi kendisini lağvetme kararı almıştır” dedi.

Bununla birlikte aktivistler insan hakları faaliyetlerinden vazgeçmeyi düşünmüyor. Çalışmalarına nasıl devam edecekleri ise henüz belli değil.

13 Temmuz 2012’de Rusya Federasyonu’nda kabul edilen “Sivil Toplum Kuruluşları yasası” yabancı ülkeler tarafından finanse edilen ve siyasi faaliyetlerle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının “yabancı ajan” olarak kabul edilmelerini öngörüyor. Birçok sivil toplum kuruluşu yasaya itiraz etse de yasa Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında Memorial’in de bulunduğu sivil toplum kuruluşları 8 Şubat 2013’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kanunla ilgili başvuruda bulundu.