Abhaz Dernekleri Federasyonu’ndan basın açıklaması

Abhaz Dernekleri Federasyonu, bugün (14.01.2015), uçak düşürülmesi olayından sonra Rusya-Türkiye arasında çıkan gerilim ve bu gerilimin Abhazya-Türkiye ilişkilerine etkisi hakkında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, federasyonun resmi web sitesinden alıntılıyoruz.

Son günlerde basında çıkan “Abhazya’dan Türkiye’ye Ambargo” haberlerini ve özellikle sosyal medya üzerinden başlatılan kara propaganda ve  kampanyayı hayretle ve üzülerek takip etmekle birlikte bazı gerçeklerin altını çizmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki gerilimin bölgemizi ve ülkelerimizi olumsuz yönde etkilediği açıktır. Ancak Abhazya ve Türkiye arasındaki ilişkileri zedelemeye yönelik yanlı ve abartılı açıklamalar, kuruluşundan günümüze kadar asli unsuru olmaktan ve yurttaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye ile tarihsel anavatanımız Abhazya arasında gelişmekte olan iyi ilişkileri etkilemeyecek, Abhazya kendisi için vazgeçilemez tarihsel ve sosyo/kültürel bir parçası olan Türkiye Abhaz diasporası ile ilişkilerini zedeleyecek hiçbir baskı ve yaptırıma boyun eğmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki bu krizin akılcı, yapıcı ve bölgede barışı tesis edecek güçlü adımlar atılmak suretiyle kısa sürede çözülmesi öncelikli dileğimizdir.

Hiçbir bölge ülkesinin yararına olmayan bu gerilimin bir an önce giderilmesi ve bölge halkları arasında oluşan dostane ve akrabalık ilişkileri de göz önüne alınarak yapıcı bir yola evrilmesi, tüm ülkelerin ve halkların çıkarına olacaktır.

Türkiye – Rusya, Türkiye – Abhazya ve Abhazya – Rusya arasında eskiden olduğu gibi iyi ilişkiler tesis edilmesi ve kalıcı kılınması hem bölge ülkelerinin çıkarına hem de akrabalık ilişkileri geliştirmiş halklarımız arasında önemli bir stratejik adım olarak değerlendirilmelidir.

Bu kapsamda; Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde önemli ve stratejik bir öneme sahip dost ve kardeş bir ülke ile komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve bölgemizde meydana gelen değişim hareketlerini de dikkate almak suretiyle Abhazya Cumhuriyeti ile karşılıklı direkt ve resmi ilişkiler kurmalı ve geliştirmelidir.

Yazılı ve görsel basında çıkan Türkiye ve Abhazya arasında gelişmekte olan ilişkileri zedelemeye yönelik haber ve yorumlar karşısında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu asli unsuru olan ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en yakın silah arkadaşları başta olmak üzere her zaman Türkiye neferleri olan Abhaz vatandaşları olarak ülkemizin aleyhine olabilecek hiçbir konunun içerisinde olmayacağımızın bilinmesini en net şekilde vurgulamak isteriz.

Bu her türlü çıkarın ötesindedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU