Doğu Kafkasya’da kadın cinayetleri dikkat çekiyor

“Legal İnisiyatif” projesi, Dağıstan, Çeçenya ve İnguşetya’da “namus” gerekçesiyle işlenen kadın cinayetleri hakkında yeni bir rapor yayınladı.

Raporun yazarları Dağıstan, Çeçenya ve İnguşetya’da öldürülen kadınların akrabaları, tanıdıkları, komşuları ve uzmanlar, imamlar, aktivistler, avukatlar, gazeteciler gibi toplumun bütün kesimleriyle röportajlar yaptılar.

Bu çalışmaya göre 2008’den 2017’ye kadar 33 namus cinayeti olduğu tespit edildi. Toplamda ise 39 kişi hayatını kaybetti; bunların 36’sı kadın (%92.3) 3’ü ise erkek. Vakaların tamamında ise katiller erkek olarak ortaya çıktı.

Raporda mağdurların çoğunlukla bekar genç kadınlar ve boşanmış 20 ile 30 yaşları arasındaki kadınlardan oluştuğu belirtiliyor. Araştırmacılar tarafından belirlenen 33 vakanın sadece 14’ünün mahkemeye ulaştığı yazıyor. 13 davada sanıklar suçlu bulunurken, bir davada ise beraat kararı çıkıyor. Suçlular 6 ile 15 yıl arası değişen hapis cezasına mahkum ediliyorlar.

Ancak yazarlar bu tür cinayetlerin gerçek sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ankete katılanların çoğuna göre, “namus” cinayetleri birkaç nedenden dolayı işleniyor. Bunlar, “geleneksel normlar”, “utançları temizlemek” ve “ailenin şerefini kurtarmak” gibi nedenler.

Rapor için röportaj veren bir kesime göre cinayetler ve cezalar kadınların “davranışlarını düzenlediği” ve “göz korkutmaya yaradığı” için önem taşıyor. Araştırmacılar namus cinayetlerinin diğer nedenlerini ise toplumun kimliğini yitirmesi ve küreselleşmeye karşı ataerkil bir tepki verme isteğinden kaynaklı olduğunu belirtiyorlar.