Çerkaski mezarları için Kanokov’dan yardım isteniyor

Kabardey-Balkar Devlet Başkanı Arsen Kanokov Moskova’dan gelen yardım çağrısı üzerine Çerkaski ailesine ait mezarların bakımı için inceleme yapılmasını istedi.

 

Piskopos, Moskova ve Bütün Rusya Patriği ve Moskova Erkek Manastırı genel idaresinden, Kabardey-Balkar Devlet Başkanı Arsen Kanokov’a, Tanrının Annesi Alametleri tapınağının restorasyonu için yardım talebini içeren bir mektup gönderildi.

 

Mektupta bahsi geçen tapınak, Prens Yakov Kudenotoviç Çerkaski (Murza Uruskan) tarafından manastır civarında inşa edilen Aziz Nikolay Mirlikiyski kilisesi. Sovyetler döneminde manastırın kapatılmasının ardından Çerkaski prenslerinin mezarlarının olduğu tapınak hor görüldü ve bakımsız kaldı. Novospassky manastırı Tanrının Annesi Alametleri tapınağı 17. yüzyıldan beri sürekli manastır hayatına katılmış olan Kabardey Çerkeski prenslerinin mezarı olmuştu.

 

Manastırın yeniden faaliyete geçmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları başladı kaynak yetersizliğinden tamamlanamıyor. Çalışmalar çerçevesinde bu yıl tapınağın doğu tarafında dokunulmamış 4 mezar bulundu. Boris Kambulatoviç Çerkaski (Horoşay-murza), eşi Marfı Nikitiçnı Romanova ve iki çocuklarının mezarının yanı sıra, diğer oğulları İvan Borisoviç Çerkaski’nin de mezar taşına ait parçalar bulundu. Çerkaski ailesinin diğer üyelerine ait mezarların yeri belli değil ve tespit edilebilmesi için arkeolojik incelemeler gerekiyor.

 

Piskopos, Kanokov’a mektubunda “Atalarımızın hatırasını ve mezarlarını korumalıyız. Fakat manastırın ne Çerkaski prenslerinin mezarlarının yeniden yapılması için ne de yeni incelemeler yapabilmek için kaynağı yok” ifadesi yer aldı.

 

Kanokov, Kültür Bakanı Ruslan Firov’a Moskova’ya giderek durumu yerinde incelemesi ve Çerkaski mezarlarının bulunduğu tapınağın yeniden inşa edilmesine yardım olasılıklarını gözden geçirmesi talimatını verdi. Firov yakında Moskova’ya giderek mevcut durumla ilgili önerilerini Kanokov’a sunacak.

 

Çerkaski ailesi, Rus Çarı 4. İvan Gronzi (Korkunç İvan) ile evlenen Kabardey Prensi İdarıko Temryuk’un kızı Goşenay’ın (Mariya) erkek kardeşlerinin soyundan geliyor.

 

 

NatPress, AjansKafkas