Rusya-Güney Osetya işbirliği anlaşması imzalandı  

Leonid Tibilov, Vladimir Putin

Güney Osetya ile Rusya arasındaki yeni işbirliği anlaşması devlet başkanları Putin ve Tibilov tarafından imzalandı.   

 

Rusya Federasyonu ile Güney Osetya Cumhuriyeti arasında işbirliği ve entegrasyon anlaşması devlet başkanları Vladimir Putin ve Leonid Tibilov tarafından dün Moskova’da imzalandı. Rusya devlet başkanının basın sözcüsü Dmitri Peskov, ‘anlaşmanın çerçeve anlaşma olduğunu, işbirliğinin somut yönleri hakkında yeni ikili anlaşmalar yapılmasını öngördüğünü’ ifade etti.

 

Yeni anlaşma ile Eylül 2008’de imzalanan dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması güncellenmiş oldu. Yeni anlaşmada, ortak savunma hattı, sınır geçişinin kolaylaştırılması ve kamu personeli ile emeklilerin maaşlarının arttırılması konuları öne çıkıyor.

 

Anlaşmanın 2. maddesine göre, Güney Osetya’nın bazı askeri birlikleri Rus ordusu ve güvenlik teşkilatı komutasına girecek, taraflardan her biri, diğerine yapılan saldırıyı kendisine yapılmış sayacak.

 

İki ülke arasında sınır geçişi güvenlik tedbirlerinin dışında serbest olacak. (1. Madde)

 

İşbirliği anlaşmasının 1. maddesi, 7. fıkrasında “Güney Osetya Cumhuriyeti, Rusya’nın yardımıyla aşama aşama kamu personelinin maaşlarını, RF Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi seviyesine getirecek” ifadesine yer veriliyor.

 

Anlaşma çerçevesinde Güney Osetya vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırılıyor. Anlaşmada sürecin kolaylaştırılması için “ek önlemler alınacak” deniliyor.

 

Rusya anlaşma uyarınca 2016’dan itibaren Güney Osetya’da yaşayan Rusya vatandaşlarının emekli maaşlarını Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi ortalamasına çekmeye başlayacak.

 

Rusya’nın desteği ile Güney Osetya’da geçici olarak iş göremez hale gelenler ve annelerin zorunlu sosyal sigorta sistemine dahil edilecek. (3. Madde)

 

Güney Osetya Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Kosta Dzugayev, anlaşmanın imzalanması öncesinde, Güney Osetya’da “bağımsızlık” taraftarlarının aktif olduğunu kaydetti.

 

Dzugayev “Anlaşma maddelerinin hayata geçirilmesi için köklü değişiklikler ve yapıcı çalışmalar gerekiyor. Elbette, halkın büyük çoğunluğu anlaşmada Rusya ile entegrasyon unsurlarının daha fazla olmasını isterdi. Fakat anlaşma taslağının hazırlanmaya başlamasıyla birlikte sayıları çok olmayan bağımsızlık taraftarları epeyce yaygara kopardı. Anlaşmayı Güney Osetya Cumhuriyetinin varlığına tehdit olarak gördüler” dedi.

 

İR medya merkezi uzmanı Yuri Vazagov, yeni anlaşmanın öncelikli olarak güvenlik seviyesi ve kamu çalışanlarının yaşam seviyesinin yükseltilmesini sağlamaya yönelik olduğunu düşünüyor. Vazagov’a göre anlaşmanın en önemli çıktısı sınır geçişinin kolaylaşması ve ortak savunma hattının kurulması olacak.

 

Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişim Birliği Başkanı Dina Alborova ise anlaşmayı problemli görenlerden. Alborova “Güney Osetya Savunma Bakanlığına bağlı bazı birimlerin Rusya’ya bağlanmasını anlamıyorum. Gümrük yetkilerinin bir başka devlete verilmesine karşıyım, çünkü sınırı geçecek olan malların kontrolünü yitiriyoruz. Ayrıca, araç ve pasaport kontrolü devam edecekse sınır geçişinin basitleştirilmesinden ne kastedildiğini de anlamış değilim” dedi.

 

Kavkazki Uzel, Ajans Kafkas

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone