Osetler tanınma için resmen başvurdu

Tshinval/Ajans Kafkas – Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından uluslararası tanınma çabalarını artıran Güney Osetya beklenen çağrısını yaptı.

Güney Osetya parlamentosu BM Genel Sekreterliği, Rusya Devlet Başkanlığı, Rusya Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Duma’sı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Avrupa Birliği’ne Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınması talebiyle başvurdu. Parlamentonun dün kabul ettiği kararda "Güney Osetya bağımsız devletin tüm gerekleri ve özelliklerine sahiptir, demokratik prensiplere göre hareket eden, hukuka bağlı ve halka dayalı bir devlettir. 17 yıllık bağımsızlığımız işlerliğini net şekilde kanıtlamıştır, geriye kalan tek şey BM Şartı uyarınca egemenliğinin meşrulaşmasıdır" denildi. Kosova’nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi ve devletlerin tek taraflı tanıma kararlarının ardından devletlerin toprak bütünlüğü prensibinin artık öncelikli olarak düşünülemeyeceği vurgulandı. Bu argümanla Güney Osetya’nın tanınmaması için öne sürülen Gürcistan’ın toprak bütünlüğü gerekçesinin de ortadan katlığına işaret edildi. Çağrı metninde “Bir millet kendi yaşamını organize etmeyi ve genel kabul görmüş demokratik ölçülere uygun gelişim sağlamayı ispatlamışsa onun kendi mukadderatını tayin hakkını gerçekleştirmesinin tek yolu barışçıl çözümdür” denildi. Güney Osetya üzerinde Gürcistan egemenliğinin ne hukuki ne de fiili dayanağı olmadığı belirtildi.

Güney Osetya-Gürcistan sorunuyla yakından ilgilenen Dina Alborova, çağrının Güney Osetya’nın geleceği açısından önemli bir belge niteliği taşıdığını belirterek, “Çağrı metni uluslararası topluma ulaşır ulaşmaz Güney Osetya’nın hemen tanınması beklenmiyor. Ama bugün Kosova örneğini kullanma hakları doğdu ve bu hakkı kullanıyorlar. En azından bundan böyle uluslararası toplumdan Güney Osetya halkının düşüncesini de göz önünde bulundurması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı. AP/AFP/KU/ÖZ/FT