APRA Vakfı’nın tanıtımı Sohum’da yapıldı

Sosyo Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı ‘APRA’nın tanıtımı Abhazya’nın başkenti Sohum’da yapıldı.

 

Vakıf Başkanı Aslan Bjaniya, yeni kuruluşun amacının sivil toplumun oluşumuna katkı sunmak ve sivil toplumun ülkenin sosyo ekonomik ve politik gelişimiyle ilgili konulardaki bilgi seviyesinin arttırılması olduğunu açıkladı.

 

Bjaniya “Bizler, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda sivil girişimlerin gelişimine yardımcı olmayı planlıyoruz. Vakfın faaliyetlerinden biri de analitik ve uzmanlık çalışmaları olacak. Araştırmalar yapmayı ve toplumu bu çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmeyi planlıyoruz” dedi.

 

Bjaniya’nın ifadesine göre, APRA Vakfı devlet ile sivil toplum kuruluşları arasındaki problemlerin araştırılması ve değerlendirilmesinin yanı sıra bu problemlerin giderilmesi konusunda çözümler de üretecek.

 

Kuruluşlarının siyasi hukuk ve ekonomik sektörlerden oluştuğunu, aynı zamanda sosyal problemleri analiz ve gençlerle çalışma sektörlerinin de bulunduğunu ifade eden Bjaniya, somut meselelerin incelenmesi konusunda vakıflarının yurtdışından uzmanları davet etmeyi planladığını da söyledi.

Ajans Kafkas