Sivil Toplum Örgütleri Süleymanova için harekete geçti

Sınır dışı kararı hala kaldırılmamış olan Çeçen sığınmacı Arubika Süleymanova için sivil toplum örgütleri harekete geçti.

Diaspora örgütlerinden Ankara Çerkes Derneği, Çerkes Hakları İnisiyatifi, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Kafkas Vakfı ve Kafkasya Forumu’nun imzaladıkları bildiride ayrıca Uluslararası Af Örgütü, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Mazlumder, Mülteci-Der ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin de imzası bulunuyor.

Bir kaç gün önce Uluslararası Af Örgütü’nün başlattığı imza kampanyasını referans alan bildiride, Arubika Süleymanova’nın Rusya’ya veya kendisini zorla Rusya’ya geri gönderecek başka bir ülkeye sınırdışı edilmemesi ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen sınırdışı kararının kaldırılmasını talep ediliyor.

Bugün yayınlanan ve basın yayın organlarına gönderilen bildirinin tam metni şu şekilde;

Arubika Süleymanova sınır dışı edilmesin!

Rusya’ya geri gönderilmesi durumunda işkence riskiyle karşı karşıya olan 55 yaşındaki Çeçenistanlı Arubika Süleymanova, Türkiye’den sınır dışı edilme tehlikesi altında. Konuyla ilgili bir acil eylem kampanyası başlatan Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkilileri, “Süleymanova’yı Rusya’ya ya da kendisini Rusya’ya geri gönderecek başka bir ülkeye göndermeme” çağrısında bulundu.

Haziran 2012’den beri Türkiye’de yaşayan, ancak Şubat 2015’te oturma iznini yeniletmek üzere gittiği Yabancılar Daire Başkanlığı’nda gözaltına alınan Süleymanova, 5 Mart’ta sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı. Ancak sınır dışı edilme tehlikesi halen devam ediyor.

Avukatlar: İşkenceyle karşı karşıya kalabilir

Şeker hastası olan ve bir böbreğini kaybetmiş bulunan 55 yaşındaki Süleymanova, Rusya’da “terörizme kaynak sağlamak” ile suçlanıyor. Avukatlarına göre ise bu suçlamalar Süleymanova’nın 2010 yılında oğluna 10.000 Ruble (425 TL) göndermesine dayandırılıyor. Bir Çeçen silahlı grubuna giren oğlu daha sonra öldürülüyor.

Süleymanova’nın sınır dışı edilmesini durdurmak üzere mahkemeye başvuran avukatlar, onun Rusya’ya geri gönderilmesi durumunda işkence tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtiyor. Kanunlara göre böyle bir başvurunun askıya alma etkisi var, ancak daha önce başvuru süreçleri sonlanmadan Türkiye’den sınır dışı edilen kişiler bulunuyor.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 4. Maddesine göre “hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.”

Ulusal mevzuatta ve uluslararası insan hakları belgelerinde işkence, kötü muamele ve zulüm tehlikesi altında olan kişilerin geri gönderilmemeleri gerektiğine dair birçok düzenleme mevcuttur. Fakat ne yazık ki ‘geri gönderme yasağı’ ilkesi devletler tarafından layıkıyla uygulanmamaktadır.

Arubika Süleymanova’nın ulusal ve uluslararası insan hakları düzenlemeleri gereği işkence ve kötü muamele riski olan Rusya’ya veya kendisini zorla Rusya’ya geri gönderecek başka bir ülkeye sınırdışı edilmemesini, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen sınırdışı kararının kaldırılmasını talep ederiz.

Arubika Süleymanova için başlatılan imza kampanyası için: www.acileylem.org.tr

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
Çerkes Derneği (Ankara)
Çerkes Hakları İnisiyatifi
Helsinki Yurttaşlar Derneği
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der)
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Kafkas Vakfı
Kafkasya Forumu
Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci–Der)
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği