Rusya’da ekstremist materyal davası

RF Devlet Duma kutsal metinlerin ekstremist olarak tanınma yasağını onayladı.

Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, Duma’nın Alt Kanadına, devlet başkanı tarafından sunulan Kutsal Kitaplar Kur’an, İncil, Gancur ve Tora ile bunlardan yapılacak alıntıların ekstremist materyal olarak tanınmasının yasaklanmasıyla ilgili öneriyi onaylamasını tavsiye etti.

Kanun tasarısına eklenen notta, RF Anayasası 28. Maddesinin vicdan ve din özgürlüğünü, bireysel veya topluca herhangi bir dini yaşama veya hiç birini kabul etmeme hakkını verdiği ifade edildi. Bunun dışında Rusya’da “Vicdan ve dini birlikler özgürlüğü” kanununun İslam, Hıristiyanlık, Budizm ve Yahudiliği Rusya tarihi mirasının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığı belirtildi.

Golos İslama haber ajansının verdiği bilgilere göre, önerilen son kanun tasarısında, Kur’an, İncil, Gancur ve Tanah’ın yukarıda ifade edilen dinlerin manevi temelini oluşturduğu ve bunun için de içeriklerinin ekstremist olarak kabul edilemeyeceği tespitinde bulunuluyor. 23 Ekim’de kanun tasarısının ilk görüşmesi yapılacak.