Avrupa’daki Çeçenlerden İnguşlara çağrı!

İnguşlar, bizim kardeş halkımızdır. bizim dilimiz, kültürümüz, inancımız ve düşünme şeklimiz aynıdır. Bizim için, Allah’tan başka, birbirimize daha yakın olan kimse yoktur ve aramıza ne kadar nifak sokulmaya çalışırsa çalışılsın bunu başaramayacaklardır.

Yönetimin, kardeş halkımıza takındığı bu hakaretamiz tutum Çeçen toplumunda büyük bir acı ve endişeye sebep olmuştur.

İnguş halkı, en zor zamanımızda bizden yardımlarını esirgememiştir. Bize kardeş olarak davranmıştır. Onlar, savaşın tüm zorluğunu bizimle beraber taşımıştır. Bizler, zor zamanımızda bize uzatılan yardım elini her zaman hatırlayacağız.

Yönetim, sadece Çeçenya ve İnguşetya değil, tüm Rusya’da saygınlığı olan din adamlarına hakaret etmiştir. Çeçen ve İnguş halkı, yönetimin bu yolla insanların dini duyguları üzerinde spekülasyon yapılmaya çalışıldığını anlamaktadır.

Hamzat Çumakov bizim kardeşimizdir. Kendisiyle gurur duyduğumuz kendisine değer verdiğimiz bir dini liderdir O, gerçek bir Vaynah’tır. Allah sana uzun ömür versin! Allah seni korusun Hamzat!

Kardeşlerimize içtenlikle şunu ifade etmek istiyoruz ki, hali hazırdaki Çeçenya yönetiminin ve dini temsilcilerin olumsuz konuşmalarıyla Çeçen halkının hiçbir alakası yoktur. Bizim içinde bulunduğumuz durumu tüm Dünya biliyor. Bizim durumumuz, kılıç ve diktatörlükle esaret altına alınmış bir halkın durumudur. Derinden utanç duyduğumuz resmi yönetim, kardeş halklarımız arasındaki gerçek dostluğumuzu kirletti.

Bugün hiçbir zaman olmadığı kadar birlik olmamız gerekiyor. Sahte vatanseverlerin ve sahte dindarların, Vaynah halkının kardeşlik bağlarını koparmasına izin vermememiz lazım!

Altını çiziyoruz, Çeçen halkının yönetim tarafından yapılan provokasyon ve entrikalarla hiç bir ilgisi yoktur!