Adıgey Başkanı’ndan Suriyeli Çerkeslere yardım çağrısı

Adıgey başkanı, Suriyeli Çerkeslere yardım için Rusya Federasyonu mevzuatının değiştirilmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

Adıgey Başkanı Aslan Thakuşinov, 29 Eylül’de, Suriyeli Çerkeslere yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti. Thakuşinov’un ifadesine göre, Suriyeli Çerkeslere yardım etmek için mevzuatta birçok yasal değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Thakuşinov’un açıklamasındaki önemli nokta, onun Çerkeslerin problemleri adı altında Rusya yasamasının değiştirilmesini önermesi oldu. “Nezavisimaya Gazeta”, Adıgey başkanının Facebook hesabında yazdığı metinden, şu noktaların altını çizdi: “XIX. Yüzyılda, Kafkasya’dan göç edenlerin torunları olan Suriyeli mültecilere, yasada yapılacak değişiklikle yurttaşlık statüsü verilmelidir. Bu Rusya için faydalı olacaktır.”

Thakuşinov, Adıgey vatandaşlarına “Suriye’den gelen Çerkes mültecilere” yardım etme çağrısında bulundu.

Natpress’in verdiği bilgilere göre, Suriye’deki savaşın daha başında, burada bulunan Çerkesler tarafsız olduklarını beyan etti. Fakat Çerkesler yine de savaştan çok zarar gördü. Şu anda Suriye’de bulunan yaklaşık 80 bin Çerkes Şam’da toplandı. Erkeklerin hemen hepsi iş bulmak için ülke dışına çıktı. Şimdilik ailelerini yanlarına alamıyorlar. Ülkede kalan Çerkesler ise çok zor durumda.

Bunun en çarpıcı örneği, Şam yakınlarında ölen 11 yaşındaki Çerkes kızı Djudi Muhammed Hayr Maf. Babası, Suriye’de bıraktığı eşi ve çocuklarına bakabilmek için Almanya’ya gitmiş, ailesini ise yanına alamamıştı.